Et innholdsrikt år for Forte Digital

John Kårikstad
I juni 2021 feiret vi fire år som selskap. Da undertegnede og et knippe andre erfarne konsulenter registrerte selskapsnavnet “Forte Digital” i Brønnøysundregistrene tilbake i 2017, var det ingen av oss som forventet at vi fire år senere skulle bli et av Norges raskest voksende selskaper med over 200 ansatte. Denne veksten skyldes i all hovedsak våre fantastiske kunder og innsatsen som legges ned hver eneste dag av mine kollegaer i Forte Digital.

Vi er heldige som får lov til å jobbe i strategiske og langsiktige partnerskap med noen av Norges største virksomheter. Vi er sikre på at denne samarbeidsmodellen gir best resultater for våre kunder og skaper grobunn for langsiktig vekst og innovasjon. I 2021 har vi sett flere spennende lanseringer i våre kundeengasjementer, blant annet hos NorgesGruppen og Gyldendal Akademisk.

Klima- og kostholdinnsikt er en helt ny tjeneste i Trumf-appen. Med den nye innsiktstjenesten, som ble lansert i 2021, kan NorgesGruppen levere på sin bærekraftstrategi samtidig som de skaper de beste brukeropplevelsene for sine kunder. 

Også Gyldendal Akademisk har i 2021 hatt flere spennende nylanseringer. Med de helt nye digitale undervisningsverktøyene Riktig, Digital Arbeidsbok og Quodos har Gyldendal Akademisk fått en heldigital kunnskapsplattform rustet for fremtiden. Her kan brukerne tilegne seg kunnskap på en lettfattelig måte, ved hjelp av et design som gjør det enkelt å bruke og motiverende å være i. 

Nye mennesker, nye satsinger

2021 har også vært et rekordår for ansettelser i Forte Digital. 91 nye ansatte har valgt Forte Digital som arbeidsplass i løpet av de siste 12 månedene. Det gjør meg stolt og vitner om at vi er en attraktiv arbeidsplass med gode fagmiljøer, spennende kundeprosjekter og en attraktiv kultur. Jeg vil tørre å påstå at vi i skrivende stund er et av Norges fremste teknologi-, design- og rådgivningsmiljøer. 

Vi har i løpet av de fire siste årene bygget opp et av Norges største miljøer på Microsoft .NET/Azure-teknologi, og har i løpet av 2021 tatt mer enn 150 Microsoft-sertifiseringer. For våre kunder betyr det trygghet i at våre konsulenter har dokumentert sine kunnskaper, og at vi som partner kan levere løsninger innenfor relevant teknologi. Dette er også et synlig tegn på at vi satser tungt på kompetanseutvikling i Forte Digital.

Vår designavdeling i Forte Experience teller nå 36 eksperter innenfor digital produktutvikling. I løpet av de siste årene har vi bygget opp et av Norges mest seniortunge fagmiljøer innenfor digital design, brukeropplevelse og merkevare. Vi har også etablert en ny satsning for tjenestedesign og business design, som blir en spydspiss for å kunne jobbe enda mer strategisk med våre kunder.

Nytt av året er vår nye storsatsning Forte Consulting. Med Jorunn Øyna i spissen skal Forte Consulting bistå våre kunder med strategisk rådgivning, organisasjons- og forretningsutvikling og leveranseledelse. Vi ser at leveransene vi jobber med ofte er en del av større strategiske endringer hos kundene, og med Forte Consulting skal vi bli en enda bedre partner for våre kunder.

I oktober arrangerte vi Relevanskonferansen for fjerde året på rad. Med over 400 deltagere både fysisk og digitalt var arrangementet intet annet enn en megasuksess. “Hva betyr det egentlig å være datadrevet, og hva kan vi lære av de som virkelig er blitt digitalt modne organisasjoner?” var noen av spørsmålene vi diskuterte fra scenen på Vika kino i oktober.

  • Alternative text
  • Alternative text

Store planer for 2022

I august 2021 ble det offisielt at vi starter en ny satsning på digital markedsføring. Med Forte Optimize skal vi tilby tjenester for å dekke hele kundereisen, før, under og etter en transaksjon/handling skjer i en digital tjeneste. Forte Optimize skal fokusere på datadrevet digital markedsføring, som skal bidra til mer trafikk, vekst og høyere konverteringer.

Vi er allerede godt i gang med å hjelpe våre eksisterende kunder med digital markedsføring tett koblet til de digitale tjenestene vi utvikler, og skal ansette flere i 2022 for å styrke kompetansen. Vi har som mål å bygge et av Norges ledende fagmiljøer innen digital markedsføring de neste årene, både i størrelse og i kompetanse.

2022 blir også året der vi ekspanderer internasjonalt og etablerer oss i nye markeder. Målet er å få jobbe med flere internasjonale kunder, og ta den norske modellen vår ut i nye markeder som ikke er like digitalt modne som Norge har blitt. I løpet av 2022 skal vi også ekspandere ytterligere i Polen og etablerer nye kontorer i flere polske byer. I følge en rapport fra Harvard Business Review fra 2019 rangerer Polen som det femte mest kompetente arbeidsmarkedet innen IT på verdensbasis. Da er det naturlig at flere av våre kunder ønsker å jobbe tettere sammen med vårt kontor i Polen.

Nye kontorer

I løpet av våren 2022 inntar vi våre nye kontorlokaler i Wergelandsveien. Med over 150 års historie i veggene gjennomgår eiendommen i disse dager omfattende oppgraderinger for å møte dagens krav til en moderne og effektiv arbeidsplass. Lokalene blir til et helt nytt kontorkonsept for våre ansatte.

Jeg vet at det er mange i Forte Digital som gleder seg til en mer normal hverdag der man kan treffe kollegaer og venner fysisk på et kontor. Hos oss er våre ansatte vår viktigste ressurs, og vi jobber hver dag for å skape en arbeidsplass med en unik kultur og et fagmiljø våre ansatte trives i. Vårt nye kontorlokale vil stå i sentrum for dette arbeidet.

2022 bli også et travelt år for vår markedsavdeling. I løpet av året skal vi arrangere en rekke frokostseminarer, meet-ups, konferanser og kundekvelder. Her er noen av arrangementene som kommer i 2022: 

  • Kundereisedagen 16/17. februar 
  • E-handelskonferanse 6. april 
  • Relevanskonferansen 7. september

Vi skal også arrangere en rekke frokostseminarer i løpet av 2022. Følg med i våre kanaler i tiden fremover for mer informasjon.

Til slutt vil jeg takke alle våre kunder for et godt samarbeid i 2021. Vi gleder oss til nye lanseringer, utfordringer og spennende leveranser i året som kommer! 

God jul og godt nytt år fra alle oss i Forte Digital.