Gyldendal Akademisk

Gyldendal Akademisk

Fremtidens digitale læring

Gyldendal Akademisk er et norsk forlag som utgir læremidler og produkter innen profesjons- og undervisningslitteratur. Med de nye digitale tjenestene Riktig, Digital Arbeidsbøker og Qudos har forlaget fått nye måter å dele kunnskap på.

Kunde

Gyldendal Akademisk

År

2020–pågående

Områder

Digital tjenesteplattform

Ansvarsområder

Utvikling og arkitektur
UX Design
Design research
Innsikt
Konseptutvikling
Innholdsproduksjon

Oppgaven

Gyldendal har over lengre tid jobbet målrettet mot å bli enda bedre på digital kunnskapsformidling. Samtidig har det vært et behov for å ha en mer kundesentrisk tilnærming i utviklingen av lærebøker med sluttbrukeren i fokus.

Det digitale skiftet har også skapt en helt ny etterspørsel etter gode digitale hjelpemidler og læringsverktøy fra deres største kundegruppe - studentene. I samarbeid med Forte Digital ønsket Gyldendal Akademisk å utforske nye muligheter digitalt for å tilby brukerne andre måter å lære på.

Alternative text
Alternative text

Teknologi og leveranse

Som digital partner og leverandør har Forte Digital hatt totalansvaret for leveranse innen teknologi, strategi og design for de helt nye digitale tjenestene Riktig, Digital Arbeidsbok og Quodos. Forte Digital har levert en fremtidsrettet, sikker og skalerbar digital tjenesteplattform som er basert Microsoft Azure Cloud.

De nye digitale tjenestene er utviklet og bygget på sluttbrukernes premisser ved hjelp av omfattende innsiktsarbeid, workshops og analyser. For å sikre at brukerne ville få et verktøy som skulle tilby fagkunnskap på en strukturert og motiverende måte, har Forte Digital levert interaksjonsdesign, brukeropplevelse og grafisk design, inkludert illustrasjoner og animasjoner.

Resultater

Med de nye lærings- og undervisningsverktøyene har Gyldendal Akademisk fått en heldigital kunnskapsplattform rustet for fremtiden. Her kan brukerne tilegne seg kunnskap på en lettfattelig måte, ved hjelp av et design som gjør det enkelt å bruke og motiverende å være i. Verktøyene er også bygget for at brukerne kan måle egen fremdrift i undervisningen.

Alternative text

Læringsverktøyene har også blitt godt mottatt av sluttbrukerne. Riktig satte for eksempel ny brukerrekord av et produkt blant studenter for Gyldendal Akademisk. Minst 75 prosent av målgruppen har brukt tjenesten aktivt frem mot eksamen, gjennomsnittlig brukstid i løsningen har økt betraktelig siden lansering og over 80 prosent sier de vil anbefale produktet til en medstudent.

Samtidig har verktøyet bidratt til å studentene kan få bedre oversikt over pensum, måle progresjon og få bedre oversikt over læringskravene frem mot eksamen. Mulighetene for videoundervisning, god pedagogisk kommunikasjon og nettsidens design og brukervennlighet, slo særlig godt an hos målgruppen.

Kontakt oss