Ny leveranseleder til Forte Digital: – Følte de snakket «mitt språk»

Stine Balke
Stine Balke er ansatt som ny leveranseleder i Forte Digital. Som leveranseleder skal hun jobbe tett med NorgesGruppen. Pål Werdenhoff, leveransedirektør i Forte Digital, er sikker på at ansettelsen vil styrke både kunder og leveranseteamet.

– Vi er strålende fornøyde med å få med Stine på laget! Hun vil kunne bruke sin erfaring som produkteier og kompetanse på implementering av produkter og tjenester, til å styrke både kunder og vårt leveranseteam i Forte, sier Pål Werdenhoff.

Stine skal blant annet hjelpe dagligvaregiganten med å levere relevante og ikke minst nyttige tjenester i deres digitale kanaler, samt gi råd og ekspertise på teknologi, metodikk og digital strategi. Målet er å skape de beste og mest friksjonsfrie handleopplevelsene for kundene. 

Alternative text

Hva er din bakgrunn, erfaring og kjernekompetanse?

– Jeg har mer enn 12 års erfaring med produkt- og tjenesteutvikling, og har hatt ansvaret for og ledet en rekke større prosjekter i privat sektor innen telekommunikasjonstjenester, Cyber Security, datainnsikt og digital kundedialog. 

Nå gleder jeg meg til å ta fatt på rollen som leveranseleder og være en god partner for kundene ved å legge vekt på god kommunikasjon og samhandling mellom forretningsstrategi og brukerbehov.

Jeg fikk inntrykk av at Forte Digital er et selskap med høye ambisjoner og med folk som har det gøy på jobb.

Hvorfor valgte du å starte i Forte?

– I Forte Digital jobber de etter en metodikk og strategi som jeg følte snakket «mitt språk», spesielt med tanke på fokuset på tverrfaglige, autonome team som kan levere raskt. Jeg ble også veldig inspirert av hvordan de jobber med kundene sine, og av fokuset de har på teknologi og hvordan dette er med på å skape de beste digitale løsningene med langsiktig verdi for kundene.

Jeg fikk inntrykk av at Forte Digital er et selskap med høye ambisjoner og med folk som har det gøy på jobb. Fokuset Forte har på mennesker og kultur var også veldig viktig for meg.  

Alternative text

Hva er dine ambisjoner i stillingen fremover?

– Jeg vil bidra til suksessrike prosjekter sammen med kunde hvor vi gjør hverandre sterkere og leverer nyttige og relevante tjenester som gir intuitive og sømløse brukeropplevelser.

Jeg ønsker også å bygge videre på den sterke faglige og medmenneskelige kulturen som allerede finnes i Forte, og å skape sterke team som forstår målene vi setter sammen med kunde og som er motiverte til å levere på disse.

Jeg vil være med på å styrke kundenes kompetanse innen produkt- og tjenesteutvikling ved å være en lydhør partner og rådgiver når det gjelder tilnærming, prioritering og gjennomføring.

Hva er ditt budskap til organisasjoner som ønsker å lykkes digitalt?

– Jeg tror å være åpen for å teste nye arbeidsformer, prosess og organisering er kjempeviktig. At man rett og slett har endringsvillighet. At man prioriterer initiativer som er basert på faktiske behov ved å ha god kjennskap til kundene sine gjennom innsiktsarbeid, eksperimentering og testing.

Og at man bruker dataene man har tilgjengelig på en smart måte. Det er ikke nok å kun ha tilgang til data, men også kjenne markedet man operer i slik at innsikten gir mening og blir relevant.

Aktuelt