Et unikt tilbud for startups innen spennende teknologier som maskinlæring/AI, robotifisering, VR, stemmestyring, og bærekraft

Forte_ Incubator

Forte_ Incubator er et tilbud til startups og egne ansatte som har en produktidé de ønsker å realisere. Gjennom Forte_ Incubator kan vi bidra med vår kompetanse og kapasitet, lokaler, nettverk og finansielt.

Forte_ Incubator skal i utgangspunktet engasjere seg i startups innen maskinlæring/AI, robotisering, tale/stemmestyring og bærekraft.

Her er noe av det vi kan tilby:

  • Kompetanse - våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, rådgivning innen konsept-/produktutvikling, UX/brukeropplevelse, teknologi og det å bygge opp og drive et selskap. Dette er kompetanse vi tilbyr gjennom Forte_ Incubator.
  • Kapasitet - til en svært lav kostnad tilbyr vi vår kompetanse til de selskapene som er en del av Forte_ Incubator. Dette kan for eksempel være innen utvikling/teknologi, hvor vi gjennom vårt kontor i Krakow tilbyr svært høy kompetanse.
  • Lokaler - vi sitter i fine lokaler, sentralt i Oslo.
  • Nettverk - vi har et stort nettverk, både på leverandør- og kundesiden. Vi har også et bra nettverk på investormiljøer.
  • Finansielt - vi har også mulighet til å bistå finansielt i tidlig fase.

Vi tilbyr et aktivt eierskap, og det å bli en del av et kreativt miljø bestående av både erfaring og andre startups.

Kontaktperson for Forte_ Incubator:
John Kårikstad, 99 64 80 82, john.karikstad@fortedigital.no