Vil du sette ditt preg på vår drømmearbeidsplass?

Se ledige stillinger i Forte Digital

Vår drømmearbeidsplass

I løpet av våren 2022 flytter vi inn våre nye lokaler i Wergelandsveien i Oslo. Her har vi som mål å skape en unik arbeidskultur der alle våre medarbeidere har en stemme og får mulighet til å forme Forte Digital og hvordan vi jobber med våre kunder.

Vi ser etter teknologer, designere, prosjektledere og rådgivere som vil sette sitt preg på vår drømmearbeidsplass.

Som en av våre kollegaer vil du være en del av et fremoverlent design-, teknologi- og rådgivningsmiljø med en åpen og flat struktur, der menneskene, kunnskap og det å skape de beste digitale løsningene sammen står i sentrum.

Ledige stillinger i Forte Digital
  • Forte Digital kontorer
  • Forte Digital kontorer

Mulighet til å påvirke

Hos Forte Digital får du påvirkningskraft og muligheten til å forme din egen hverdag. Vi er et miljø som er bygget på en kultur som sier «alle for en». Det betyr at vi er løsningsorienterte og pragmatiske i vår tilnærming, både metodisk, med hverandre og i samarbeid med våre kunder.

Vi ønsker at alle skal ha en stemme og at beslutninger tas i plenum.

Ledige stillinger i Forte Digital

Kontakt oss