Fæbrik

Teknologi + søm = et mer bærekraftig klesforbruk

Kunde

Fæbrik

Prosjekt

Hvordan skal vi gå fra å være ubevisste impulsshoppere i “fast fashion”-markedet til å bli bevisste forbrukere? Det er den overordnede problemstillingen startupen Fæbrik vil bidra til å løse. Med den nye digitale løsningen Pætti vil sy-entusiastene i Fæbrik inspirere, engasjere og revolusjonere hvordan vi kjøper, bruker og gjenbruker klær og tekstiler.

Oppgaven

Ifølge UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden. Tall fra 2019 viser at industrien dermed står for hele 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Vår forbrukeradferd med en fremvoksende “bruk-og-kast-mentalitet" pekes på som én av årsakene til problemet. Ifølge SIFO-rapporten «Klesforbruk i Norge» kaster hver enkelt nordmann rundt 23 kilo klær i året og hvert femte plagg vi har i garderobeskapet blir aldri brukt. Tekstiler ingen lenger vil ha har dermed blitt et enormt avfallsproblem. 

Teknologi og innovasjon har i flere år stått på stedet hvil innen sy-bransjen. Med Pætti ønsker vi å gi den friheten som søm egentlig tilbyr, ved å gi alle en enkel måte å lage de klærne de selv ønsker seg.

Hvordan skal vi gå fra å være ubevisste impulsshoppere til å bli bevisste forbrukere og samtidig tillate mote å være gøy? Med tydelige mål og gjennomføringskraft ønsker Fæbrik å revolusjonere vår forbrukeradferd ved å la den bevisste forbruker sy, hacke og tilpasse bærekraftige klesplagg, helt selv.

I samarbeid med Forte Digital ønsket Fæbrik å skape en ny og innovativ digital løsning som møter kravene fra den bevisste forbruker. Oppgaven var klar: Lage et moderne designverktøy for Fæbrik der brukerne kan sette sammen, designe og sy helt unike plagg. 

 • Alternative text
 • Alternative text

Løsning

I et marked der det er stadig voksende interesse for redesign og unike klær av høy kvalitet, ønsket Fæbrik å lage en løsning de var alene om i markedet. Målet var å tilby et lekent og morsomt designverktøy for sine kunder.

For å skille seg ut ønsket Fæbrik å ta tilbudet ett skritt lenger og benytte mulighetene digitalisering gir for å gi kundene en kul og annerledes løsning. Svaret ble det helt nye verktøyet Pætti. Pætti er et digitalt verktøy der brukeren kan bli inspirert og selv sette sammen ulike mønsterdeler, designe egne plagg og få akkurat dette mønsteret tilsendt digitalt.

Sammen med mønsteret får de lavterskel instruksjonsvideoer med tips og triks til hvordan sy plagget. Med Pætti kan kunden helt på egenhånd jobbe frem et design for et unikt plagg som både er bærekraftig og personalisert.

 • Alternative text
 • Alternative text

Pætti er en MVP, en grunnsten og et lavterskeltilbud for å gjøre syfaget mer tilgjengelig for alle. Gjennom prosessen har Fæbrik sammen med Forte Digital utforsket og identifisert flere muligheter og retninger for å ta syfaget inn i fremtiden. Pætti var første skritt. Ved hjelp av sammensmelting av digitale leksjoner og enkelt tilgjengelig læringsmateriell, inspirasjon og selvbetjeningsløsninger åpner Fæbrik og Pætti døren for at alle kan skape bærekraftig mote.

Teknologi, design og metodikk 

Gjennom en nøye planlagt designsprint utforsket vi ulike muligheter, designet enkle prototyper og testet dette på reelle brukere. Løsningen er en ren frontend-løsning der brukerne får en opplevelse av at de setter sammen unike mønsterkombinasjoner.

For å sikre gode skaleringsmuligheter er Pætti bygget som en utvidelse av eksisterende løsninger på Fæbriks egne Shopify-baserte plattform. Designverktøyet er en konfigurator bygget i React integrert i et egendefinert Shopify Liquid Template. Vi har også brukt Shopify CDN for konfigureringsfiler og innhold, i tillegg til Shopify Storefront API for check-out-prosessen. For å sikre at importen av filer er korrekt har vi også bygget opp et validerings- og importeringsverktøy i .NET Core.

Pætti er designet i henhold til Fæbriks eksisterende designmanual. I samarbeid med Fæbrik har Forte Digital bidratt med nye, lekne illustrasjoner i tråd med eksisterende brandguidelines. Clo3D ble valgt som designverktøy på bakgrunn av systemets integrasjonsmuligheter, fleksibilitet og brukervennlighet. 

Den viktigste faktoren for suksess i dette prosjektet var et velfungerende, tverrfaglig team som jobbet tett med kunden gjennom hele prosessen. I prosjektet har vi fylt ulike roller som grafisk/UX designer, frontendutvikler, backendutvikler, strategisk rådgiver og leveranseleder.

Metodikk

 • Lean Canvas
 • Google Design sprint
 • Agil utvikling

Teknologi

 • React
 • C#
 • Azure Devops
 • Shopify storefront API
 • Shopify Liquid template
 • Shopify CDN
 • Clo3D

Resultater

Pætti smelter sammen digitale løsninger og håndverk på en gøyal måte. Det svært enkle designverktøyet legger til rette for stor grad av kunstnerisk frihet for hobbysyere og nybegynnere. Tilknytningen til digitale læringsvideoer gjør terskelen for å prøve selv lav og inngangen til å mestre et nytt håndverk enkel.

– Teknologi og innovasjon har i flere år stått på stedet hvil innen sy-bransjen. Med Pætti ønsker vi å gi den friheten som søm egentlig tilbyr, ved å gi alle en enkel måte å lage de klærne de selv ønsker seg, sier Jenny Skavlan i Fæbrik. 

Prosjekter