OBOS

OBOS

Bygger fremtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer

OBOS ble stiftet i 1929 og har blitt i dag Norges største boligbygger. Virksomheten tilbyr et bredt spekter av tjenester for sine medlemmer, hvor hovedfokuset ligger på utvikling av nye boliger. I tillegg er det tjenester innenfor eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning og bankvirksomhet.

Kunde

OBOS

År

2018–pågående

Ansvarsområder

UX Design
Utvikling
Headless CMS
Informasjonsarkitektur
Prosjektledelse

Områder

CMS Tjenesteplattform

Alternative text

Oppgaven

Vi lever i en verden som blir mer og mer digital, og OBOS har sett behovet for å utvikle nye og relevante digitale tjenester som bidrar til en mer sømløs brukeropplevelse. OBOS har også en unik posisjon og en bredde av tjenester som gir flere muligheter for kryssalg, men har ulike digitale løsninger som er adskilte hva hverandre basert på hvordan de er organisert internt.

OBOS har kommet til et punkt hvor den eksisterende plattformen har blitt en utfordring for den videre utviklingen av relevante tjenester på tvers av ulike forretningsområder. Gjennom mange år er det blitt bygget opp en stor monolitt på obos.no, hvor det til slutt har blitt vanskelig å gjøre endringer og vedlikeholde løsningen.

Alternative text

Oppdraget fra OBOS

  • Utforme et nytt overordnet konsept og teknisk arkitektur for obos.no, som skal være fleksibel og enkel å endre senere ved å legge til eller to bort enkeltmoduler i løsningen.
  • Implementere en oppdatert og mer funksjonell publiseringsløsning basert på Headless-prinsipper.
  • Flere integrasjonsmuligheter og bedre brukeropplevelse på tvers av ulike digitale flater og nettsider, uavhengig av hvordan OBOS er organisert internt.
Alternative text

Teknologier og leveranse

Ny løsning er basert på Microsoft Azure Cloud hvor det er bygget opp en ny digital tjenesteplattform og innholdshub. Episerver er benyttet som Headless CMS, mens flere tjenester i Azure er benyttet for å bygge integrasjoner og mikrotjenester som tilbys gjennom et API (via API Management i Azure) til digitale kanaler som ligger på toppen av plattformen. Alle integrasjoner går gjennom plattformen og Azure.

  • Nye obos.no er bygget som en Vue.js frontend-applikasjon som benytter APIene i plattformen. Denne applikasjonen driftes også i Azure.
  • Et utvalg av leveranser så langt: OBOS, Hammersborg Inkasso
Alternative text

Resultater

OBOS har fått en ny og fremtidsrettet innholdsplattform med en åpen og fleksibel arkitektur. Gjennom selvstendige mikrotjenester har hver enkelt modul sin egen infrastruktur som gjør det enklere å bytte, endre eller legge til ny funksjonalitet når nye behov oppstår.

Løsningen bygger på Azure Functions, CosmosDB og API Management. I tillegg benyttes et CMS (Episerver Headless) for struktur og navigasjonsstøtte. Alle tjenestene i plattformen knyttes sammen i en Vue.js-webapplikasjon på obos.no.

OBOS har som et resultat av dette fått bedre kontroll på data og innhold fra diverse interne datakilder i selskapet. Dette gjør det enklere å utvikle bedre og mer relevante tjenester for medlemmer og andre kunder, samt åpner for mulighetene rundt økt personalisering hvor OBOS har store ambisjoner fremover.

Kontakt oss