Dette er årets sommerstudenter

Sommerstudenter Forte Digital 2021
Årets sommerstudenter er delt inn i to tverrfaglige team der den ene gruppen jobber med Trumf og den andre med Meny med hver sin spennende case over de neste åtte ukene. Gjennom sommeren skal de jobbe strukturert med innsikt, prototyping og hypotesetesting i flere iterasjoner. Resultatet skal presenteres for NorgesGruppen med mål om å skape et helhetlig konsept.

Nye konsepter for NorgesGruppen

NorgesGruppen er én av Forte Digitals største og viktigste kunder. Med Forte som digital partner ønsker de å tilby Norges beste lojalitetsprogram for sine kunder gjennom Trumf. Via sine kjente dagligvarekjeder skal de forenkle hverdagen til kundene ved å tilby relevante og personaliserte nyttetjenester. Det er også utgangspunktet for årets sommerstudenter når de nå skal tilbakelegge 8 uker hos oss.

– Vi er imponert over det høye nivået på sommerstudentene, og de er allerede godt i gang med å jobbe med problemstillingene og gjøre innsiktsarbeid. Gjennom sommeren får de oppfølging av erfarne designere og utviklere, samt mulighet til å jobbe på et ekte kundecase og flere konsepter på reelle sluttbrukere, sier Hans Huseklepp, CXO i Forte Digital.

Bli bedre kjent med årets sommerstudenter og hva de ønsker å sitte igjen med etter sommeren. Følg med på vår Instagram-konto for flere oppdateringer gjennom sommeren.

Alternative text

Andreas Lien, Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU

– I løpet av en sommer hos Forte håper jeg å få et innblikk i hvordan det er å være en konsulent i et tverrfaglig team. Jeg håper å få brukt mye av det jeg har lært så langt i studiet, i tillegg til å tilegne meg ny kompetanse og erfaringer. Til slutt håper vi som er sommerstudenter, samt de fulltidsansatte, blir godt kjent og får oppleve Oslo sammen.

Alternative text

Jenny Yu, Datateknologi, NTNU.

– Jeg ønsker å sitte igjen med mer erfaring og kunnskap rundt det å være en konsulent; hvordan man jobber seg fra et åpent ønske fra en kunde, til en spesifikk og nyttig løsning, samt prosessen fra start til slutt. Det er første gang jeg er på team med en designer, og det synes jeg er utrolig spennende og en god gjenspeiling av virkeligheten. Sist, men ikke minst, ønsker jeg å sitte igjen mange nye venner blant de andre intern’sene og andre som jobber i Forte Digital!

Alternative text

Ragne Mathiesen, Interaksjons- og tjenestedesign, Arkitektur- og Designhøgskolen

– Som sommerintern i Forte gleder jeg meg til å bli kjent med nye mennesker, og oppleve det å jobbe i tverrfaglige team med utviklere med en annen utdanningsbakgrunn og kompetanse enn meg. Det blir spesielt spennende å arbeide med en ekte kunde, NorgesGruppen, kollegaene mine og mentorene i Forte. Jeg håper at jeg også kan gjøre en forskjell i Forte, og at jeg kan lære mye av Fortes arbeidsmetoder. Dette blir en bra sommer!

Alternative text

Niels Semb, Kybernetikk og Robotikk, NTNU

– Jeg ønsker å sitte igjen med et godt bilde av hvordan det er å være konsulent hos Forte; Om det er en jobbkultur jeg kunne tenke meg å fortsette i, og at mine verdier i og utenfor arbeidshverdagen samsvarer med hva Forte sine er. I tillegg vil de sosiale relasjonene jeg får igjennom sommeren være veldig viktig for meg, og de perspektivene de medbringer. Som en student som ikke har bestemt seg hva man skal jobbe med ennå, er det svært nyttig å få impulser av studenter med en litt annen kompetanse bakgrunn.

Alternative text

Petter Sommerseth, Industriell design, NTNU

– Etter et internship i Forte håper jeg først og fremst å sitte igjen med nye gode venner og et større nettverk. Jeg har ambisjoner om å lære mer om designmetodikk og hvordan den praktiseres i industrien, men også mer om hvordan konsulentbransjen funker generelt. Jeg engasjerer meg også innen forretningsutvikling, så ønsker også å lære mer om den biten hvis muligheten byr seg. Ellers har jeg også som mål om å bli bedre i grafiske programvarer som Figma og Illustrator, men også andre verktøy som Forte eventuelt praktiserer.

Alternative text

Sylvi Huynh, Datateknologi, NTNU

– Etter sommeren håper jeg at jeg har fått erfart mye nytt både faglig og sosialt. Jeg håper jeg sitter igjen med ny venner, og har blitt kjent med en ny by ettersom dette er første sommeren min i Oslo. I tillegg så håper jeg at jeg har fått en forsmak på arbeidslivet som konsulent, og spesielt da hvordan det er å være konsulent i Forte.

Alternative text

Mattias Myklebust Ness, Industriell økonomi, NTNU

– Etter sommeren ønsker jeg å sitte igjen med flere erfaringer. Jeg ønsker å utvikle mine programmeringsferdigheter og bruke det jeg har lært på studiene i en reell setting. I tillegg ønsker jeg å tilføre kunden vi jobber med verdi, altså utvikle noe de faktisk kan bruke. Videre ønsker jeg å sitte igjen med et tydeligere inntrykk av Forte som bedrift og komme tett inn på miljøet. Sist, men ikke minst, ønsker jeg å sitte igjen med gode sosiale relasjoner og en følelse av et vellykket summer internship.

Alternative text

Fremtidens kundeopplevelser for NorgesGruppen