Vi viser våre kunder nye digitale løsninger, nye verktøy, ny kunnskap og ny teknologi. Med klare mål, gode styringsverktøy, relevante metoder og en fastsatt retning, bygger vi løsninger på sluttbrukerens premisser og som sørger for at våre kunder når sine strategiske målsettinger.

I Forte Digital er vi spesialister på digitale tjenesteplattformer. På toppen av slike plattformer utvikler vi e-handelsløsninger, innholdsplattformer, selvbetjeningsløsninger, interne applikasjoner og eksterne virksomhetsportaler.

Vi leverer

Alternative text

Forte Fusion

Med Forte Fusion kan din virksomhet komme raskere i gang med å bygge en digital tjenesteplattform.

Forte Insight

I vår videoserie Forte Insight snakker vi om fremtidens nye digitale løsninger, nye verktøy, ny kunnskap og ny teknologi.

Bli inspirert av noen av våre fremste eksperter innen teknologi, design og strategi.

Forbli relevant

Fellesnevneren for store selskaper som NorgesGruppen og OBOS er at de har valgt å bygge egne digitale tjenesteplattformer. Hvorfor gjør de det?

Det handler om relevans.

  • Prinsippet for tjenesteutvikling

    Hvordan skaper man digitale produkter og tjenester som sluttbrukerne faktisk vil ha?

  • Digital tjenesteplattform

    En digital tjenesteplattform er limet som knytter sammen dine forretningssystemer med flatene der du treffer dine kunder.

  • Smart bruk av data. Trenger det å være så vanskelig?

    Lær mer om hvordan din virksomhet kan bruke data på en smartere måte for å skape grobunn for langsiktig vekst og lønnsomhet.