Hvordan vi jobber

Forte_ Digital er en langsiktig digital partner for våre kunder. Det betyr at vi viser våre kunder nye digitale løsninger, nye verktøy, ny kunnskap og ny teknologi.

Hvordan gjør vi det?

Forte_ Digital er et kompetansehus. Det innebærer at våre kunder tilgang på markedsledende kompetanse innen produkt- og tjenesteutvikling, plattformarkitektur, tjeneste-, UX- og grafisk design og digital forretningsutvikling. Det er på den måten våre kunder skaper de beste brukeropplevelsene, når sine forretningsmål, effektiviserer drift og skaper grobunn langsiktig vekst.

I Forte_ Digital løser vi problemer med en pragmatisk tilnærming. Det betyr at vi utvikler og leverer digitale løsninger basert på sluttbrukerens behov, tilpasset virksomhetens mål og ønske. Gjennom tidlig og kontinuerlig brukerinvolvering bygger, tester og eksperimenterer seg frem til et produkt som faktisk leverer på både sluttbrukers behov og kundens forretningsmål. Vi bygger alltid løsninger med konkrete og håndfaste suksesskriterier. Med klare mål, gode styringsverktøy, relevante metoder og en fastsatt retning, bygger vi løsninger på sluttbrukerens premisser og som sørger for våre kunder når sine strategiske målsettinger.

Med hvilke ressurser?

I samarbeid med våre kunder utvikler vi digitale produkter og tjenester med et langsiktig fokus. Enhver utfordring og problemstilling krever ulike innfallsvinklinger for å kunne løses optimalt. I Forte_ Digital tror vi utvikling av digitale tjenester og produkter gjøres best i tverrfaglige team bestående av designere, teknologer og forretningsutviklere som har et felles mål og ønske om å skape de beste løsningene for våre kunder og sluttbrukerne.

Kundens forventning, marked, organisasjon og forretning er dynamisk. Det samme er de digitale løsningene. Mange virksomheter opplever at en endring som krever bistand fra alle deler av organisasjonen tar unødvendig langt tid og at de tapte mulighetene begrunnes med begrensninger i IT. Om man organiserer seg i tverrfaglige team rundt forretningsområder blir endringer utført av bare ett team. Da unngår man overhead og utvikler mer distribuerte arkitekturer som igjen støtter effektiv produkt-/tjenesteutvikling.

Hva lover vi?

Forte_ Digital er kompromissløse på langsiktighet og kvalitet. Vi er opptatt av å løse problemstillinger raskt og agilt i en langsiktig arkitektur. Det innebærer at man må ta utgangspunkt i klare mål og utfall. For å få til det trenger man styringsverktøy og en fastsatt retning. Det er det som avgjør hva teamet vil bygge og kvaliteten på løsningen.

Vi garanterer våre kunder tilgang på de beste og mest kompetente menneskene, og at våre verdier gjenspeiles i kundeprosjektet. Det betyr at vi til enhver tid sikrer at våre konsulenter har tid til å holde seg faglig oppdatert og dermed får muligheten til å utvikle seg. Det er på den måten våre kunder får den beste løsningen og kvalitet i leveransen.