Få en god start på arbeidslivet

Å starte i arbeidslivet kan både være spennende og skremmende på samme tid. Ett års arbeidserfaring har allerede gitt meg flere nye innsikter og ferdigheter. Jeg vil gjerne dele mine fem beste råd med deg, som ved første øyekast kan virke som selvfølgeligheter, men som i et karriereløp er viktig å ha en aktiv og bevisst holdning til. Disse rådene vil stå seg uavhengig av om man ønsker å orientere seg mot en rolle som leder eller fagspesialist. 

1. Ta plass

Det er viktig å ta plass i arbeidslivet slik at dine tanker og idéer blir hørt. Å ta plass i arbeidslivet er fordelaktig både for deg og dine kollegaer, men når du er ny i arbeidslivet kan usikkerheter rundt sine egne kvalifikasjoner gjøre det skummelt. Likevel må du huske på at du er ansatt fordi du er kvalifisert til jobben. Når du deltar aktivt i diskusjoner og bidrar med dine perspektiver og idéer, kan du påvirke og endre prosesser på jobben.

For å bidra aktivt kan du for eksempel stille spørsmål, slik at både du og kollegaene får en felles forståelse for problemene dere står overfor. Slik bidrar du til å skape et miljø der mangfold og inkludering verdsettes,som i tur fører til mer kreative og innovative løsninger på de problemene du og kollegaene dine jobber med. I tillegg må du vise en nysgjerrighet og villighet til å lære ved å ta plass. Jeg har personlig lært mye på jobben ved å ta plass og stille spørsmål, noe som har hjulpet meg å føle meg mer komfortabel og selvsikker på jobben.

2. Ha en sunn balanse mellom jobb og fritid

Selv om jobben er en viktig del av hverdagen din, er det viktig å opprettholde en sunn balanse mellom jobb og fritid. Fritid handler om å koble av, hvor du kan dyrke dine egne interesser og utvikle egne kvaliteter. I dagens digitaliserte verden, der forventningen om å være konstant tilgjengelig er til stede, blir det enda viktigere å sette klare grenser for tilgjengeligheten din. For å oppnå en bedre avkobling kan du for eksempel skru av varsler på mobilen i visse tidsperioder.

Å ta tiden til å koble av med trening, venner eller andre interesser utenfor jobben kan gi deg muligheten til å lære nye ferdigheter og utfordre deg selv på andre områder. Kanskje du kan lære deg å strikke, prøve en ny idrett eller lære et nytt språk? Slike aktiviteter bidrar til personlig vekst og det kan også gi deg nye perspektiver som du kan dra nytte av i arbeidslivet, samtidig som de hjelper deg å oppnå en sunn balanse mellom jobb og fritid.

3. Vær på tilbudssiden

En annen ting jeg har lært er at det er lurt å være åpen for nye utfordringer og muligheter som kan komme din vei. Når man kommer rett fra skolebenken har man en idé over hvilken retning i arbeidslivet man ønsker å gå i. Likevel finnes det mange spennende muligheter på jobb som du kan utforske og dermed lære om nye fagområder og videreutvikle dine interesser. Dette kan også åpne dører til karrieremuligheter som man kanskje ikke hadde sett for seg tidligere.

Selv om du også kan finne ut av at det ikke var helt retning for deg, har du i hvertfall fått utforsket det. I min tid i arbeidslivet har jeg prøvd og feilet, men det har resultert i at jeg har en klarere idé om hvilke fagområder jeg interesserer meg for. Ved å si ja til nye muligheter får man muligheten til stadig å utforske og oppdage nye sider ved seg selv og ens potensial. På den måten kan det skape en følelse av engasjement og entusiasme for arbeidet, noe som igjen kan resultere i økt motivasjon og jobbtilfredshet.

4. Bygg nettverk

Bygg et sterkt nettverk både internt i bedriften og eksternt i bransjen. Ved å delta på arrangementer og knytte kontakter, kan du lære om nye temaer innenfor ditt fagområde og få inspirasjon utenfra. Et solid nettverk gir deg også tilgang til kunnskap og ressurser som kan være nyttig for din karriere.

Det kan også hjelpe deg å se på utfordringer fra et annet perspektiv og gi deg ideer til å takle utfordringene på en annen måte. I tillegg skal en ikke undervurdere den sosiale delen av nettverksbygging. Se på nettverksbygging som en mulighet til å utvide dine horisonter og bli kjent med nye interessante mennesker.

5. Prioriter oppfølging


Til slutt, sørg for oppfølging og tilbakemelding for å få riktig veiledning og støtte i overgangen til arbeidslivet. Å ha jevnlige samtaler med sjefen eller veiledere hjelper med å sikre deg at du beveger deg i riktig retning i arbeidslivet. Ikke vær redd for å ta initiativ til slike samtaler. De kan gi deg verdifulle råd og veiledning for å styrke dine ferdigheter. Dette gir deg muligheten til å identifisere områder der du kan vokse og forbedre deg.

Å etablere en åpen kommunikasjon om forventninger, mål og tilbakemeldinger er viktig for din egen personlige utvikling. På den måten kan du identifisere mål og hjelpe deg navigere deg gjennom viktige karrierebeslutninger. I tillegg sørger slike samtaler for at du kan bli en enda bedre ressurs for arbeidsgiveren din ved at dine ferdigheter blir benyttet på best mulig måte. Bruk slike samtaler til å lære av feil og vokse som profesjonell, slik at du stadig kan forbedre deg og nå dine karrieremål.