Rollen som Norges ledende teater

National Theatre 1

Oppgaven

Nationaltheatret har store ambisjoner om å være landets beste teater. Hvert år gjennomføres det over 50 produksjoner, rundt 1 000 forestillinger med over 200 000 besøkende. For å sikre den kunstneriske produksjonen og sin markedsposisjon, er Nationaltheatret helt avhengig av gode publikumstall og høye inntekter. Her er nettsiden www.nationaltheatret.no en sentral salgskanal for teateret, og det er viktig at den er tilgjengelig og brukervennlig til enhver tid.

Oppdraget fra Nationaltheatret:

  • Øke konvertering av salg av billetter til forestillinger fra nationaltheatret.no.
  • Legge til rette for raskere utviklingstakt.
  • Ønske om mer samarbeid med flere samarbeidspartnere, med fokus på kryssalg og pakketering av tjenester.

Teknologi og leveranse

  • Nettsidene driftes i Microsoft Azure Cloud.
  • Episerver er valgt som publiseringsløsning.
  • Bambora benyttes som betalingsløsning.
  • Tessitura er tett integrert med www.nationaltheatret.no. Tessitura er teaterets CRM-løsning, hvor alle billettbestillinger administreres.

National Theatre 2

Resultater

Nationaltheatret har en viktig plass i norsk historie. Forte_ Digital har bidratt med å optimalisere samspillet mellom Episerver, Tessitura og publikum. Dette er essensielt for en optimal kundeopplevelse med ryddig brukersnitt. Her har systempålitelighet og kvalitet vært prioritert.

Gjennom 2019 har Forte_ Digital fokusert spesielt på forbedring av kjøpsprosessen for forestillinger og andre arrangementer fra Nationaltheatret. Dette har resultert i en prosentvis stor økning i salg sammenlignet med 2018, og har vært en stor suksess.

Forte_ Digital har også jobbet med et internt verktøy som gir fleksibilitet i tilgjengeliggjøring av tilleggsprodukter, noe som tidligere ikke har vært tilgjengelige. Dette har resultert i økt effektivitet blant teateransatte, og økt salg.

National Theatre 3

Ønsker du å lese kundereferanser fra andre leveranser? Gå her