Nationaltheatret

Kontinuerlig forbedring av nationaltheatret.no

Da Norge ble en fri nasjon med egen grunnlov, ble det også bestemt at Nationaltheatret skulle bygges, som hele nasjonens teaterscene. Det skulle ligge midt i nasjonens hjerte – mellom storting og slott, universitet og rådhus. Dette bygget – og dets virksomhet – er viktig for hele landets identitet.

Nationaltheatret har store ambisjoner om å være landets ledende teater. De gjennomfører over 50 produksjoner, har nesten 1.000 forestillinger, med over 200.000 besøk i året. For å sikre den kunstneriske produksjonen og sin posisjon i markedet, er Nationaltheatret avhengige av høye publikumstall og økte egne inntekter. www.nationaltheatret.no er en av de viktigste salgskanalene for Nationaltheatret.

Oppgaven/Utfordringen

Nettsidene er en av de viktigste salgskanalene for Nationaltheatret og det er viktig at nettstedet er tilgjengelig og fungerer til enhver tid. I tillegg til ivaretakelse og generell verdiøkning av nettsiden, introduserers det stadig ny funksjonalitet som gir publikum en bedre opplevelse.

Forte_ videreutvikler samtidig et effektivt verktøy for å optimalisere samspillet mellom Episerver, Tessitura og kontakten med publikum.

2014 06 INTERIØR EKSTERIØR 039

Tilnærming/metodikk

For å tilpasse oss tempo og justeringer som et dynamisk og proaktivt teater jobber vi fra høyest prioritert oppgave, også kjent som Kanban. Zibi er lead architect og kommuniserer daglig med teamet fra Nationaltheatret.

Involverte konsulenter fra Forte_

Elisabeth Aanestad, Senior Delivery Manager
Zbigniew Winiarski, Senior Developer
Jo Krokengen, Senior Developer
Kamila Jarosz, Lead UX designer

Fotograf for bildene av teateret: Gisle Bjørneby