Nationaltheatret

Rollen som Norges ledende teater

Da Norge ble en fri nasjon med egen grunnlov, ble det også bestemt at Nationaltheatret skulle bygges som hele nasjonens teaterscene. Det skulle ligge midt i nasjonens hjerte – mellom storting og slott, universitet og rådhus – for å gjenspeile landets identitet.

National Theatre 1

Oppgaven

Nationaltheatret har store ambisjoner om å være landets beste teater. Hvert år gjennomføres det over 50 produksjoner, rundt 1000 forestillinger med over 200 000 besøkende. For å sikre den kunstneriske produksjonen og sin markedsposisjon, er Nationaltheatret helt avhengig av gode publikumstall og høye inntekter. Her er nettsiden nationaltheatret.no en helt sentral salgskanal for teateret, og det er viktig at den er tilgjengelig og brukervennlig til enhver tid.

Nationaltheatret hadde følgende ønsker:

  • Å videreutvikle nettsidene for å kunne tilby bedre informasjon og fleksibilitet i bestilling av billetter.
  • Gjøre det mulig å kontinuerlig forbedre eksisterende tjenester og utvikle nye for å øke markedsposisjon og videre vekst

Teknologi og leveranse

  • Forte_ Digital har brukt teknologiene/produktene: .NET, Episerver, Tessitura, Azure, Bambora
  • Nettside: www.nationaltheatret.no

National Theatre 2

Resultater

Nationaltheatret har en viktig plass i norsk historie. Forte_ Digital har bidratt med å optimalisere samspillet mellom Episerver, Tessitura og publikum. Dette er essensielt for en optimal kundeopplevelse med ryddig brukersnitt. Her har systempålitelighet og kvalitet vært prioritert.

Gjennom 2019 har Forte_ Digital fokusert spesielt på forbedring av kjøpsprosessen for forestillinger og andre arrangementer fra Nationaltheatret. Dette har resultert i en prosentvis stor økning i salg sammenlignet med 2018, og har vært en stor suksess.

Forte_ Digital har også jobbet med et internt verktøy som gir fleksibilitet i tilgjengeliggjøring av tilleggsprodukter, noe som tidligere ikke har vært tilgjengelige. Dette har resultert i økt effektivitet blant teateransatte, og økt salg.

National Theatre 3

Suksessfaktorer

Optimalisere kundereisen: Siden Nationaltheatret som Norges ledende teater er avhengig av gode publikumstall og inntekter, er det viktig å jobbe med en optimal kundereise. Her har fokuset vært å bygge en innovativ og kundeorientert plattform. Dette vil være med på å konvertere flere potensielle teatergåere, og samtidig forsikre at de får en god og brukervennlig opplevelse med teateret.

Et helhetlig system: Forte_ Digital har jobbet med å sikre en effektiv infrastruktur hvor man kan tilgjengeliggjøre tjenester og løsninger, og sikre en effektiv salgskanal med fokus på kjøp av billetter, innholdsproduksjon og en god kundeopplevelse.

Ønsker du å lese kundereferanser fra andre leveranser? Gå her