Er dine digitale tjenester universelt utformet?

Er dine digitale tjenester universelt utformet?
EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil om kort tid bli en del av norsk rett. Selv om arbeidet med direktivet i skrivende stund er forsinket, vil det med all sannsynlighet tre kraft en gang 2021 og dermed ha direkte innvirkning på digitale løsninger i Norge. Er din virksomhet forberedt på de nye kravene?

Universell utforming er like viktig digitalt som det er fysisk

I dag er det nærmest utenkelig at et kjøpesenter, en butikk eller et offentlig bygg ikke er tilrettelagt for de som ikke har samme fremkommelighet som meg. Det har ulike tiltak, regelverk og retningslinjer som har eksistert i mange år heldigvis sørget for. Nå er på høy tid at det tilrettelegges like godt digitalt som det vi er vant med at det gjøres fysisk. Heldigvis vil nasjonale og internasjonale regelverk bidra til at digitale løsninger blir enda bedre tilrettelagt i fremtiden.

Men hva betyr det egentlig å ha en universell utforming?

Universell utforming handler i sin enkleste form om å ikke ekskludere noen fra å ta i bruk tjenestene dine. Digitalt handler det om godt design, gode velformulerte tekster og brukervennlige nettsider. Det handler om å gi alle de samme mulighetene, uavhengig av deres evner eller omstendigheter. Brukerne dine har ulike utgangspunkt, som språkbarrierer, synsforstyrrelser eller nedsettelser, kognitive utfordringer og funksjonsnedsettelser.

Dette betyr i praksis at noen av brukerne dine ikke navigerer og innhenter informasjon kun visuelt eller ved hjelp av mus. For ikke-seende brukere, for eksempel, er skjermleser deres måte å tilegne seg innholdet ditt på. Dette gjør at hukommelsen er deres verktøy for å navigere. Brukeren må huske informasjonen skjermleseren leser opp, og navigere seg til riktig innhold. Navigasjon uten visuelle hjelpemidler er derfor kognitivt krevende.

Alternative text

Hvor tålmodig ville du vært?

Andre navigerer kun ved bruk av tastatur og er prisgitt hvordan du har lagt opp siden din. De ser kanskje hvor de ønsker å gå, men må følge den ruten som er lagt. Hvor tålmodig ville du vært om du måtte trykke deg igjennom alle artikler, sosiale medie-knapper og kontaktinformasjon, før du fikk lov til å legge din nye Playstation 5 i handlekurven?

En nettside som ikke er universelt utformet skaper dermed unødvendige barrierer for en del av brukerne dine, og kan i ytterste konsekvens føre til at brukeren gir opp før de har funnet det de skulle på siden din. Da går de heller til konkurrenten som virkelig har skapt universelt utformede kundeopplevelser i digitale flater.

Hvordan kommer man i gang med universell utforming?

Ved å følge prinsippene satt i WCAG 2.0 for universell utforming sikrer du at dine nettsider er tilgjengelig for så mange som mulig. WCAG 2.0 er et omfattende dokument som beskriver detaljerte retningslinjer man bør følge for å sikre universell utforming.

Retningslinjene er kategorisert etter fire prinsipper:

  1. Mulig å oppfatte
  2. Mulig å betjene
  3. Forståelighet
  4. Robusthet

Alternative text

Trer i kraft i 2021

Prinsippene er eksemplifisert med 61 testbare suksesskriterier du kan sjekke din nettside opp mot. Suksesskriteriene er markert med tre nivåer, hvor enkel A viser minimumskrav og AAA er høyeste nivå. Etter norsk lov må man oppfylle alle A og AA-kriteriene, som betyr at man må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier for å være universelt utformet.

Selv om arbeidet med direktivet i skrivende stund ikke er vedtatt, vil det med all sannsynlighet tre kraft en gang 2021 og dermed ha direkte innvirkning på digitale løsninger i Norge.

Hvordan teste for universell utforming?

Du kan teste din side ved å bruke en hendig sjekkliste, for eksempel ved å bruke The A11y Project, for å teste for alle kriteriene. For å sjekke hvordan din side skårer mot kriteriene kan du bruke både automatiske og manuelle tester i kombinasjon med assisterende teknologi i ulike test-moduser. Som for eksempel navigering kun ved hjelp av tastatur og gjennom skjermleser.

Det er nyttig å kunne benytte seg av inspeksjons-modus slik at du kan se koden. Inspeksjons-modus er en del av Developer Tools, verktøyet som er bygget i nettleseren. Her kan du se om bilder, overskrifter, linker, tabeller og skjemaer er korrekt markert og navngitt i koden slik at man kan navigere ved hjelp av tastatur og skjermleser. Du kan også installere en rekke verktøy for å hjelpe deg avdekke dette, som Accessiblity Insight og Web Developer.

Vi må alle bli bedre

Ved å sikre at dine tjenester er tilgjengelige for alle, viser man god etikk og moral. Å jobbe med universell utforming er ikke bare et viktig samfunnsoppdrag for din bedrift, det er også god business fordi det skaper bedre brukeropplevelser og dermed høyere konvertering. Samtidig gir universell utforming bedre struktur, språk og innhold og dermed også SEO.

Universell utforming kommer oss alle til gode, fordi prinsippene er basert på god brukeropplevelse og tilgjengelighet av innhold. Og om ikke det var overbevisende nok: Ved å følge prinsippene for universell utforming følger du også norsk lov.

Av: Silje Aurora Fosheim, Ewelina Czarny

Les mer

Se flere artikler her