Sponser sertifisering og kurs for mer enn 300 studenter

Forte Digital sponser studenter på NTNU
På kvinnedagen 8. mars ble det klart at Forte Digital i samarbeid med Microsoft vil sponse gratis Microsoft Azure Fundamentals-sertifisering og kursing til mer enn 300 studenter på NTNU. Målet med kursingen er å sikre flest mulig nødvendig kompetanse når de kommer inn i arbeidslivet.

- Utrolig takknemlig

I forbindelse med kvinnedagen på mandag arrangerte Jenteprosjektet Ada, NTNU en feiring med over 300 jenter fra NTNU i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Forte Digital, DnB og Linda Hofstad Helleland var blant foredragsholderne. 

-Det er helt avgjørende for jobben vi gjør at næringslivet stiller med foredragsholdere som ønsker å dele sin kompetanse og erfaring. Våre studenter trenger gode rollemodeller, særlig kvinner som studerer teknologi eller som skal studere. At næringslivet bidrar her er vi utrolig takknemlige for, sier Line Berg, leder for Jenteprosjektet Ada på NTNU.

Alternative text
Vi betaler fordi vi opplever at det er et stort gap mellom den kunnskapen man får på skolen og hva det faktisk er behov for ute i arbeidslivet.

Trenger flere konkrete tiltak

Feiringen av kvinnedagen setter søkelys på en rekke viktig temaer, en av disse er hvordan man skal få flere kvinner inn i teknologi. Tilgang til riktig digital kompetanse er en flaskehals i Norge i dag. IT-næringen er underbemannet, og behovet vil bare øke på lang sikt.

Teknologidirektør i Forte Digital, Monica Beate Tvedt ønsker seg flere konkrete tiltak.

-Å få flere kvinner til IT-næringen er avgjørende for digitaliseringen av samfunnet. Da må vi iverksette konkrete tiltak som både gir verdi for næringslivet og for kompetansen blant studentene, sier Tvedt.  

Et stort kunnskapsgap

På kvinnedagen ble det klart at Forte Digital i samarbeid med Microsoft vil sponse gratis Microsoft Azure Fundamentals-sertifisering og kursing til alle (300 deltagere) som deltok på kvinnedagen – til en verdi av 2,7 millioner kroner. 

-Vi betaler fordi vi opplever at det er et stort gap mellom den kunnskapen man får på skolen og hva det faktisk er behov for ute i arbeidslivet. Microsoft Azure-kompetanse er en av disse. De fleste nye løsninger er skybasert - i Norge er denne mest utbredt - da står studentene som skal ut i jobb på bar bakke når de kommer ut i arbeidslivslivet, fordi dette ikke nødvendigvis er på skolepensum.

Får støtte av Microsoft

Tvedt ønsker flere kvinner i IT-næringen, men opplever at det er for få konkrete tiltak som iverksettes.

-Sertifiseringen av mer enn 300 IT-studenter er et slikt tiltak som vi håper og tror har effekt, legger hun til. 

Tvedt får støtte av Stine Saatvedt, Partner Enablement Manager i Microsoft, som også er med på å betale for kursingen. 

-Microsoft er i aller største grad fokusert på kompetanseheving innenfor teknologi. Vi tilbyr et bredt spekter allmenntilgjengelige opplæringsressurser som MS learn og SkillUp og jobber aktivt med å drive teknologirettet kompetanseløft for nyutdannede studenter via Microsoft University - et lokalt drevet opplæringsprogram for partnere og kunder som søker etter Microsoft kompetanse på markedet. Vi er stolte av å kunne sponse et slikt event!, sier Saatvedt.