Digital tjenesteplattform løser opp knutene og skaper varig endring

Digital tjenesteplattform
Lange sommerdager inviterer til refleksjon og lading av batterier. Når august kommer og dagene fremdeles er lange og lyse er man motivert for en frisk start. Klar for å ikke falle inn i de samme rutinene atter en gang. Og samtidig får man påminnelse om hvor vanskelig det er å gjennomføre varig endring.

Skillet mellom IT og forretningsdrift vaskes vekk

Alle andre har ikke de samme målene og man er nødt til å forholde seg til virkeligheten. Det gjelder å skape seg et lite rom som man beskytter alt man kan. Små endringer er også endringer.

Vi lever og arbeider i en hverdag hvor det tidligere så tydelige skillet mellom IT og forretningsdrift vaskes vekk. Driftsmodeller krever at man omfavner teknologi som noe nødvendig, implisitt og verdifullt.

  • Jobber du i marked må du stadig utvikle smartere og mer relevante tjenester for kundene dine og du må ha statistikk som gir deg innsikt i hva som fungerer og ikke.
  • Jobber du i operations eller økonomi trenger du rapporter på fastsatte KPI’er knyttet til inntekt, prosjektert inntekt og andre nøkkeltall. Du trenger også bedre forståelse for kostnadsmodeller som introduseres ved skytjenester og påvirkes av markedskampanjer etc.
  • Jobber du i IT trenger du mer innsikt i planlagte kampanjer og større kjennskap til sluttbrukere. Du trenger gode målinger på bruksmønster for å sikre at du skalerer systemer, minimerer gjentakende feil og støtter forretning best mulig.

Med ryggen mot sluttkunden

Vi tror alle har det bedre når vi gjør en god jobb og at de aller, aller fleste av oss ønsker og kjemper for å gjøre nettopp det hver eneste dag. Men av og til føles det som hverdagen består i å sloss med de samme systemene som er laget for å gjøre deg mer effektiv og nå dine mål.

Kreativiteten tas ut på å finne mellomløsninger eller midlertidige løsninger på siden av forretningssystemene for å løse et akutt behov istedenfor å utvikle forretningsområdet videre. Ofte blir disse kreative løsningene hengende igjen og blir permanente. De er lite skalerbare og gjør hverdagen enda litt mer travel og enda litt mindre produktiv.

Om man legger til organisatorisk kompleksitet og friksjon, fragmentert eierskap samt uklare ansvarsområder og beslutningsmyndighet internt, kan man av og til få følelsen av å jobbe med ryggen mot sluttkunden.

En digital tjenesteplattform kobler sammen data

Tanken på å sette i gang et stort prosjekt for å løse det en gang for alle er det lite energi til. Det er nok mer nærliggende å bare fortsette som vanlig med mellom- og midlertidige løsninger. Da har man i hvert fall en følelse av kontroll.

Jobber du i en bedrift som har eksistert noen år så sitter man på store verdier - verdier som representerer bedriftens evne til å levere frem til i dag. Dette er "kjernevirksomhetens bestanddeler” og er gullet i enhver bedrift. Ved å tilgjengeliggjøre og ta i bruk disse bestanddelene - også digitalt - vil vi både støtte og sannsynligvis effektivisere eksisterende forretningsprosesser, samtidig som vi også vil finne og utvikle nye forretningsområder.

En digital tjenesteplattform kobler sammen data man har i forretningssystemer og gjør de tilgjengelige for sluttbrukere og partnere. Om man også klarer å kombinere data fra ulike kilder med hverandre eller annen intern, eller ekstern innsikt dukker det som regel opp mange spennende muligheter.

Når man har levert skal man gjøre det samme en gang til

Vi tror at man for å drive innovasjon ikke bare må adoptere ny teknologi, men også sørge for at den integreres og jobber sammen med legacy forretningssystemer. Gjennom en riktig tilnærming til digital tjenesteplattform kan man endre legacy forretningssystemer fra å være en jobbmessig hindring til å bli en sterk støttespiller for økt innovasjon og effektivitet.

Veldig ofte ønsker man å løse alt samtidig og jobber med forankring i toppledelse, definering av prosjekter og opprydding i både forretningssystemer og kundenære løsninger.

Vi tror på en pragmatisk tilnærming som baserer seg på å ta utgangspunkt i to eller tre ting man ønsker å løse for eller tilby kundene sine. Når man har gjort valget skal man verne de alt man kan fra støy og endrede prioriteringer for å sikre at man kan levere verdi så raskt som mulig. Når man har levert skal man gjøre det samme en gang til.

Plattform som sikrer ønsket hastighet og ytelse

Lite team, rask fart, kontroll på budsjett og folk samt lav risiko. Ved å gjøre det på denne måten klarer man å levere verdi tidlig samtidig som man gjennom fokuserte og håndterlige leveranser ikke belaster organisasjonen unødvendig. Den digitale plattformen kan brukes til å forbedre eksisterende løsninger og eksperimentere for å finne nye tjenester i en takt tilpasset organisasjonens evne til å tilpasse seg endringene.

Ved eksponering av data som har vært skjult for allmennheten i all tid vil også kvaliteten øke og større deler av organisasjonen vil rette seg mot markedet. Den digitale tjenesteplattformen gjør også at man kan opprettholde ønsket hastighet og ytelse innenfor hvert av lagene; marked, digital tjenesteplattform og forretningssystemer.

Ta frem fargestiftene og bli med på reisen!