Business Design

Vi hjelper deg med å identifisere nye verdiskapende muligheter. I Forte Digital bruker vi verktøy og metoder fra business design for å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Våre business designere er kreative problemløsere som kombinerer strategiske og analytisk verktøy fra forretningsutvikling med metoder og tankesett fra design. Dette gjør dem godt rigget for å utforske og identifisere muligheter for innovasjon, vekst og nye inntektsstrømmer på en pragmatisk og lærende måte sammen med deg.

Brukerens behov og utfordringer står alltid i fokus og gjennom kontinuerlig innsikt modellerer, tester og validerer vi nye verdiforslag og forretningsmodeller for å sikre at vi tar beslutninger basert data. Det er på den måten vi og dermed jobber frem løsningene som best treffer både brukernes behov samtidig som de gir ønsket forretningseffekt.

Sammen med våre kunder løfter vi blikket for å utforske, identifisere og kvalifisere muligheter som er verdt å satse på og ta videre ut i markedet for skalering og vekst.

Vi tilbyr:

  • Vekst i nye målgrupper: Vi utforsker, identifiserer, tester og validere verdiforslag som når nye målgrupper
  • Nye tjenester og produkter: Vi hjelper deg å utforske, konkretisere, teste og validere forretningsideer, slik at de kan tas ut i markedet
  • Nye markeder: Vi utforsker og identifiserer muligheter for å gå inn i en ny kategori eller et nytt marked
  • Ny forretningsmodell: Vi hjelper deg å identifisere muligheter for ny forretningsmodell eller nye inntektsstrømmer
  • Fremtidsscenario: Basert på trender, driver og samfunnsfaktorer utforsker og identifiserer vimuligheter for fremtidig verdiskapning og posisjonering -10års horisont

Kontakt oss