Head of Business Insight & ApplicationsOslo

Vi søker nå etter en Head of Business Insight & Applications (Avdelingsleder for innsikt og forretningsapplikasjoner) i Forte Technology.

Vi ser etter deg som er klar for en spennende utfordring, og som trives med stort ansvar, og kan tenke deg å lede en avdeling i vekst.

Teknologimiljøet i Forte Digital vokser, og vi er i dag et seniortungt fagmiljø med over 40 teknologer og store ambisjoner om videre vekst.

Avdelingen består av konsulenter med kompetanse på innsikt og dataanalyse (Data Scientists), og utvikling av løsniger som støtter en eller flere interne forretningsprosesser. Avdelingen er i en oppbyggingsfase, og du vil få ansvaret for å drive veksten innenfor området.

Visual - PC with coding panel

Om stillingen

Som avdelingsleder i Forte Technology er du overordnet ansvarlig for alle konsulenter tilknyttet ditt område. Dette innebærer også å ha oversikt over kundebehov, og koble rett kompetanse til riktig prosjekt og til riktig kunde. Du vil ivareta og videreutvikle avdelingen, medarbeidere og faglig kompetanse ut i fra markedstrender, strategier og kundebehov.

Som leder for avdelingen for innsikt og forretningsapplikasjoner vil du være ansvarlig for å bygge opp et nytt forretningsområde i Forte Digital. Vi har en strategi hvor vi skal fokusere mer på analyse av interne forretningsprosesser og utvikling av applikasjoner som skal støtte og forenkle disse for våre kunder. Du vil være ansvarlig for å bygge opp avdelingen, og bidra til å realisere mer effektive forretningsprosesser sammen med våre kunder.

Du vil samarbeide tett med øvrige avdelingsledere og være involvert i alt fra tilbudsarbeid til rekruttering. Du vil inngå i ledergruppen i Forte Technology, samt delta i utvidet ledergruppe i Forte Digital der alle lederne på tvers av selskapet samles.

Forte Digital ble startet i 2017, og teller idag over 140 ansatte hvorav 80 sitter i Oslo og 60 i Krakow. Forte Technology består i dag av spesialister på Digitale Tjenesteplattformer (eller Customer Data Platforms). På toppen av slike plattformer utvikler vi e-handelsløsninger, selvbetjeningsløsninger, mobilapplikasjoner, interne applikasjoner og eksterne virksomhetsportaler.

Technology har siden oppstart i 2017 vokst til et sterkt fagmiljø hvor kontinuerlig læring står i fokus. I hele selskapet har vi også et krav om at alle ansatte, inkludert administrative ledere, skal fungere operativt ute i prosjekter, og som avdelingsleder vil du ha mål om mellom 60-80% i faktureringsgrad.

Oppgaver og ansvarsområder

 • Fungere som rådgiver og teknisk lead/arkitekt ute i prosjekt.
 • Fungere som mentor for fagområdet internt i Forte Technology.
 • Sikre at fagutviklingsplaner oppdateres, og være en aktiv tilrettelegger og driver for kunnskapsdeling i selskapet.
 • Personalansvar og medarbeiderutvikling.
 • Sikre faktureringsgrad og forutsigbarhet for Forte Technology i prosjektallokering.
 • Resultatansvar for ditt område, herunder topp- og bunnlinjeansvar. 
 • Utvikling av tjenester og løsninger som området tilbyr/leverer.
 • Utvikling av salgsmateriale som beskriver tjenester og løsninger som området tilbyr/leverer. 
 • Sikre vekst for ditt område.
 • Inngå i ledergruppen til Forte Technology og utvidet ledergruppe Forte Digital.
 • Bidra inn i salgsprosesser.

Litt om deg

Som person tenker du strategisk, helhetlig og langsiktig. Du har driv, stor arbeidsglede, tar initiativ, tør utfordre og er en typisk “igangsetter”. Du har også gode analytiske evner til å sette deg inn i komplekse problemstillinger samtidig som du har god forretningsteft.

Forte Digital legger stor vekt på kunnskapsdeling internt og eksternt, så det er viktig at du trives med å dele egen kunnskap med dine kollegaer, våre kunder og ellers i samfunnet. 

Dette tenker vi beskriver deg:

 • Høyere utdannelse innen IT og/eller andre relevante fag.
 • Du motiveres av folk, lever for kunnskapsdeling og mener at et godt teknologimiljø er tuftet på utvikling av hverandre.
 • Ledererfaring, samt erfaring med utvikling av medarbeidere og kompetansehevende tiltak. 
 • God forståelse for mulighetene som ligger i dagens- og fremtidens bruk av teknologi. 
 • Du er proaktiv og har en strukturert tilnærming, høy grad av gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.
 • Du har erfaring med analyse av forretningsprosesser og bygging av interne applikasjoner som effektiviserer disse prosessene for kunder i ulike bransjer.

Vi tilbyr deg

 • Et ambisiøst selskap med stor organisk vekst.
 • Eierskap i selskapet, med gode lønns og pensjons betingelser.
 • Et internasjonalt tverrfaglig miljø.
 • Videreutvikling av eget fag inkludert i arbeidstid.
 • Flat struktur, der alle ansatte er selskapet, hver enkelt ansatt er vår største verdi.

Søk denne stillingen

Søk på denne stillingen ved å sende oss en e-post med CV og en kort søknad. Det er fint om du bruker navnet på denne stillingen som tittel i e-posten.

Felt markert med * er obligatorisk