Slik kommer du i gang med growth marketing-metoder

Agnete Pedersen
«Growth marketing» er en samlebetegnelse for en rekke metoder for datadrevet og holistisk markedsføring. I et utfordrende marked er det strategisk smart å sette i gang med disse metodene for å ta viktige markedsandeler, få et godt forsprang og allokere markeds- og utviklingsbudsjettet sitt på en kostnadseffektiv måte. Slik kommer du i gang.

Start med et godt forprosjekt

I et forprosjekt gjør man opp status over dagens situasjon, hvor man er og hvor man ønsker seg. Dette gjelder blant annet posisjon i markedet, konkurransesituasjon, kommersielle mål og overordnede mål for bedriften. Hvor er vi sterke allerede, og hvor kan vi ta en posisjon? Finnes det kundebehov vi ikke fyller hos strategisk viktige målgrupper?

I et forprosjekt kan det være smart å involvere et bredt spekter av representanter for både bedriften og målgruppen.

Analyser alt, inklusive trender

Analysefase bør inkludere en rekke datakilder. I denne fasen bør man analysere blant annet trafikkilder, synlighet og brukeradferd, og man bør sammenligne egne resultater med benchmark for vertikalen man opererer i. 

Best resultater får man om man analyserer både kvalitative og kvantitative data; fra trafikkilder til brukeradferd, synlighet i søkemotorer og i sosiale medier, kundetilfredshet, og posisjon i forhold til konkurrenter. Man bør også se på hvordan man er posisjonert i forhold til trender i markedet. Gjør man det, kan man ta en posisjon tidlig, og på den måten ta viktige markedsandeler fra konkurrenter som ikke er like bevisst på trendbildet.

Dersom man i denne fasen avdekker at man mangler viktig data, er dette også et viktig funn som kan føre til mer innsikt og større vekst i neste fase.

Bildet over er en screenshot fra Google Trends. Det viser søk etter «sky highlash mascara» og «sky highlash» før og etter at denne mascaraen trendet på TikTok. De som så denne trenden tidlig og posisjonerte seg, har store fordeler fremdeles, over ett år senere.

Finn dine «lowest-hangingfruits» og start å implementere!

Når man har skaffet deg den nødvendige innsikten bør man identifisere «lowhanging fruits»; tiltak som kan gi raske resultater, bevise effekt og bidra til å sette videre retning. Bestem deg for en håndfull av disse tiltakene og sett i gang! Start å implementere heller før enn senere. Ved å gjøre dette får man raskt tilgang til viktig data for videre optimalisering.

Basert på resultatene fra de første tiltakene kan planene for videre optimalisering legges. Disse bør samkjøres med virksomhetens planer for blant annet teknisk utvikling, produktutvikling, markedsføring og kommunikasjon.

Følger du denne fremgangsmåten, er du godt i gang med growth marketing! Med et analytisk og tverrfaglig utgangspunkt står du godt rustet til å ta datadrevne avgjørelser for å drive vekst og ta markedsandeler i ditt marked.

Kom i gang med growth marketing!

I Forte Optimize har vi stor tro på at fokus på at vekst blir viktigere i 2023 enn noensinne tidligere, i et år der makroøkonomiske utfordringer setter større krav til at man jobber strategisk med vekst gjennom hele kundereisen. Vi tror at et utfordrende marked kan åpne opp en rekke muligheter og markedsandeler for de som jobber smart med growth marketing.

Er du klar til å snakke om growth marketing? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

Kontakt oss

Lær mer om Growth Marketing!