Growth marketing – En holistisk og analytisk tilnærming til markedsføring med fokus på vekst

Penger og planter
Growth marketing er en form for markedsføring som fokuserer holistisk på hele kundereisen, som bruker data for å utnytte markedsbudsjettet og dermed ta markedsandeler på en kostnadseffektiv måte.

Hva er Growth Marketing?

Som fagfelt har growthmarketing vokst raskt gjennom de siste årene, og akselerert med fremveksten av startups og scaleups -- bedrifter med fokus på vekst, men med begrenset tilgang på de store annonsebudsjettene.

Hvorfor er Growth Marketing relevant for din bedrift?

Innen growth marketing fokuseres det på å analysere og optimalisere de delene av kundereisen der det er størst potensial for vekst. Bedrifter som jobber smart med growth marketing tar utgangspunkt i at hele kundereisen henger sammen og bruker data aktivt i alle ledd -- fra merkevare og USPs, via produktutvikling, design, digital markedsføring, «tradisjonell» markedsføring, kommunikasjon og CRM /lifecycle.

Fokus på vekst: Relevant og effektivt i alle bransjer

Å fokusere på vekst via growth marketing-metoder er effektivt innen alle bransjer, både innen B2C og B2B, samt e-commerce.

For en nettbutikk kan growth marketing-metoder bidra til å flytte fokus fra å drive trafikk via betalt annonsering, til å fokusere mer på å konvertere trafikk til salg, eller på å få betalende brukere til å komme tilbake til nettbutikken oftere.

For en butikkjede kan metodikken bidra til at deler av annonsebudsjettet flyttes fra TV-reklame til søkemotoroptimalisering, som fører til at folk finner deres butikker i Google når de leter etter idéer til neste ukes middager.

For en medlemsorganisasjon eller et lojalitetsprogram, kan growth-metoden bidra til at fokus flyttes fra å drive inn nye medlemmer, til å forhindre at eksisterende medlemmer melder seg ut.

Bedrifter som jobber smart med growth marketing tar utgangspunkt i at hele kundereisen henger sammen og bruker data aktivt i alle ledd.

Holistisk og tverrfaglig

Et growth marketing-team jobber tett sammen med andre team i bedriften. De analyserer data fra alle deler av kundereisen, identifiserer vekstmuligheter, og bidrar fortløpende til optimalisering. 

Et growth marketing-team jobber ofte tett med produktteam for å analysere data fra brukertesting. Funnene kan brukes til å videreutvikle product roadmap og strategien for «product-led growth». De kan også jobbe med kundesenteret for å identifisere hvilke problemer brukerne melder fra om, spille dette tilbake til design, produkt eller tech-teamene i bedriften og jobbe frem en plan for testing og optimalisering.

De kan jobbe med UX-team for å designe friksjonsfrie kjøpsprosesser med rom for kontinuerlig testing og forbedring, eller de kan analysere og komme frem til hvordan selskapets nettsider bør optimaliseres for å få økt organisk trafikk.

Med andre ord: Jobber du smart med growth marketing, jobber du holistisk og tverrfaglig. Du skjønner at hele kundereisen kan drive vekst, identifiserer hvor vekstpotensialet er størst, og justerer, tester, analyserer og implementerer fortløpende. På denne måten bruker du budsjettet der det er størst potensial, og du kan ta viktige markedsandeler i et krevende marked.

Kom i gang med growth marketing!

I Forte Optimize har vi stor tro på at fokus på vekst blir viktigere i 2023 enn noensinne tidligere, særlig i lys av makroøkonomiske utfordringer som stiller større krav til at man jobber strategisk med vekst gjennom hele kundereisen. Vi tror at et utfordrende marked kan åpne opp en rekke muligheter og markedsandeler for de som jobber smart med growth marketing.

Agnete Tøien Pedersen er påtroppende leder for Forte Optimize. Hun tiltrer i stillingen 1. februar 2023.

Kontakt oss

Lær mer om Forte Optimize