John Kårikstad Jan 13, 2020

Så langt har utviklingen i selskapet gått raskere enn planlagt. På 2,5 år er vi blitt over 80 ansatte og etablert flere tverrfaglige team for kunder som OBOS, Høyskolen Kristiania, NorgesGruppen, NAF, Kongsberg Gruppen, Flokk, Nationaltheatret og Farmasiet.no. Vi har etablert 3 solide fagmiljøer, med over 50 arkitekter og utviklere i Forte_ Technology, 20 designere i Forte_ Experience og 10 leveranseledere og rådgivere i Forte_ Insight. Vi har vært lønnsomme hver måned siden oppstarten, og leverer et solid resultat med godt over 20% i margin for 2019.

Som en del av fase 2 i utviklingen til Forte_ Digital går vi også inn i markedet for produktutvikling, og vil lansere våre egne produkter i løpet av 2020. Det første produktet har vi utviklet sammen med ett av de største reklamebyråene i Norge, og lanserer dette i løpet av Q1. Produktet er rettet mot digital markedsføring, og blir første modul i en større plattform som lanseres senere i år. Produktutviklingen er skilt ut i et eget selskap, og vi ser store muligheter både i Norge og internasjonalt.

Vi planlegger også noen strategiske investeringer i fase 2, i andre selskaper vi ser kan utfylle våre egne tjenester og kompetanse. Hovedfokuset er likevel å styrke oss innen kjernen av våre leveranser, smartere utnyttelse av data for å muliggjøre utvikling av mer personaliserte og relevante digitale tjenester. Dette mener vi er nøkkelen for å lykkes for de aller fleste, derfor er dette vårt hovedfokus og det vi bygger Forte_ Digital på. Produktene vi utvikler og lanserer senere i år er også knyttet til dette.

Forte Digital ny fase 2020

Den digitale utviklingen går i et stadig økende tempo, og det er dessverre mange som fortsatt investerer i løsninger som ikke vil dekke nødvendige fremtidige behov. Vi mener for eksempel at tiden for komplekse monolittiske løsninger er over. For å henge med i den digitale utviklingen må det bygges skalerbare digitale plattformer klargjort for raskere utvikling og innovasjon over tid, som støtter gjenbruk av grunntjenester på tvers av kanaler og løsninger, og bedre utnyttelse av data for å bygge relevante tjenester for hver enkelt sluttkunde. Dette blir derfor tema for flere av våre frokostseminarer i 2020, samt hovedtema på årets Relevans-konferanse.

Vi har valgt at alle med unntak av HR skal være fakturerbare, inkludert alle med lederroller. Vi tror det er viktig både for utviklingen av selskapet og for kvaliteten i våre leveranser at alle i selskapet er tett på kundene og leveransene våre. Kvalitet er satt som første prioritering hos oss, og det vi alltid skal levere på. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra kundene våre på kvaliteten i leveranser, og vi skal jobbe videre fremover for å opprettholde den høye kvaliteten. Vi har utviklet et eget kvalitetsrammeverk i 2019, som nå skal implementeres i metodikkene vi jobber etter, og alle teamene våre vil jobbe etter dette rammeverket. En viktig del av kulturen i Forte_ er å føle stolthet for det arbeidet vi gjør, og følge kundene vi jobber med over tid for å sikre at leveransene våre gir ønsket effekt.

Video 1 - Oppsummering av 2019: https://youtu.be/3cwhKYEA9OI

Senere i år starter vi opp med en egen arkitektskole for å få opp flere arkitekter. Dette er en kompetanse det er vanskelig å rekruttere i markedet, derfor skal vi trene opp våre egne. Alle teamene våre skal bestå av konsulenter med lang erfaring, og vi investerer mye i fagutvikling for å opprettholde oppdatert kompetanse. Vi har også brukt mye tid på å etablere et sosialt miljø som definerer hvem Forte_ er. En viktig del av dette har vært å dra på mange turer sammen, og da oftest ut i naturen og fjellene både i Norge og i Polen. Med den raske veksten vi har hatt så langt, har det vært viktig å gi alle nye en følelse av raskt å være inkludert i miljøet. Alle som skal begynne blir invitert med på turer og andre sosiale aktiviteter før selve oppstarten, og kjenner dermed allerede litt til selskapet og noen av de nye kollegaene første dagen i ny jobb.

I løpet av 2020 skal vi både etablere nye tverrfaglige team for nye kunder, og vokse i eksisterende kundeteam. Derfor fortsetter vi veksten i fase 2, hvor det første målet altså er å passere 100 ansatte i løpet av året. Vi skal bli flere teknologer, designere og rådgivere. Vi har allerede signert med 10 nye som starter i 2020, og skal bli enda 10 til både i Oslo og i Krakow. Vi har valgt en strategi der vi delvis rekrutterer sammen med kundene våre, da vet de som starter hos oss hva de skal jobbe med når de er i rekrutteringsprosessen med oss. Dette har vist seg å være en god måte å rekruttere på, og er mulig siden vi jobbe i lange kundeforhold med ambisiøse kunder.

Nå er vi klare for et nytt år og fase 2 i utviklingen av selskapet vårt. Forte_ Digital har fått en veldig god start, nå skal vi bygge videre på dette og sette i gang med nye initiativer og planer vi har lagt for fasen vi nå går inn i.

Du kan lese mer om Forte_ Digital på https://fortedigital.no/no