Tobias Grimstad Jun 11, 2020

Flokk er et norsk konsern som er en ledende produsent av kvalitetsmøbler til arbeidsplasser. De er markedsledende i Europa og stolte eiere av kjente merkevarer som blant annet HÅG, RH, Giroflex og Profim. I dag jobber rundt 2300 medarbeidere på tvers av 15 salgskontorer i fellesskap med å realisere visjonen til selskapet: Inspire great work.

-Da vi begynte samarbeidet med Flokk på slutten av 2018 kom de til oss med to ønsker: Skape nye inntektsstrømmer og en bedre digital brukeropplevelse. Med det som utgangspunkt har vi nå bygget en digital e-handelsplattform. Den nye plattformen har ikke bare skapt mer business for Flokk og bedre brukeropplevelser for deres kunder, den har også forbedret en rekke interne administrative prosesser, beriket eksisterende data og bidratt til at kunden nå kan fokusere på langsiktige strategiske målsettinger, sier Dawid Liszka.

Flokk 3

En digital tjenesteplattform som den Forte_ har bygget for flokk, er en IT-arkitektur som gjør det enklere å utvikle nye tjenester raskere, enklere utnytte den store verdien som ligger i en stadig økende mengde data - for å utvikle bedre og mer relevante digitale tjenester.

-Dagens forbrukere krever digitale produkter og tjenester som er relevante. Hvis man har en ambisjon om å skape bedre og mer relevante kundeopplevelser trenger man tilgang på data. For å få tilgang på denne dataen trenger man en digital tjenesteplattform, forklarer Dawid.

Dawid Liszka

Ifølge Dawid har man oppnådd gode resultater fordi teamet har jobbet tverrfaglig, hatt gode styringsverktøy, brukt relevante metoder og ikke minst en klar og fastsatt retning. Det innebærer at teamet består av designere, teknologer og forretningsutviklere som har et felles mål og ønske om å skape de beste løsningene for kunden og deres sluttbrukere.

-Vi har jobbet agilt helt fra starten, med blant annet prototyper, digitale veikart og kontinuerlig testing og validering i tett samarbeid med Flokk. Vårt tverrfaglig team har også gjort det mulig å løse de utfordringene og problemstillingene vi har møtt på underveis på en god måte. Kompetansesammensettingen i dette teamet er fantastisk fordi man alltid får ulike innfallsvinklinger når man skal løse et problem, sier Dawid.

Forte_ Digital er et kompetansehus. Det innebærer at våre kunder har tilgang på markedsledende kompetanse innen produkt- og tjenesteutvikling, plattformarkitektur, tjeneste- , UX- og grafisk design og digital forretningsutvikling. Det er på den måten våre kunder skaper de beste brukeropplevelsene, når sine forretningsmål, effektiviserer drift og skaper grobunn for langsiktig vekst.

-Jeg er utrolig stolt av teamet og ikke minst det vi har levert til Flokk. Vi har fått fantastisk feedback fra kunden og ikke minst fra sluttbrukerne. Samarbeidet med Flokk har også vært upåklagelig. Vi har hatt samme visjon og en tett dialog helt fra starten. Dette har skapt en tillit som jeg tror har vært helt avgjørende for det gode samarbeidet mellom våre folk og Flokk!

Teamet som jobber hos Flokk:

Andrzej Zapotoczny

Rolle: Arkitekt
Kontor: Krakow

Andrzej

Anna Pyteraf

Rolle: Frontend-utvikler
Kontor: Krakow

Anna

Dawid Liszka

Rolle: Strategisk rådgiver
Kontor: Krakow

Dawid Liszka

Frøydis Rønning

Rolle: UX Designer
Kontor: Oslo

DSCF5214

Konrad Lalik

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow

Konrad Lalik

Piotr Bieryt

Rolle: 3D-utvikler
Kontor: Krakow

Piotr Bieryt

Lyst til å lese flere månedens team-artikler? Se her.