John Kårikstad Mar 3, 2020

Hos OBOS er vi en del av et større tverrfaglig team, bestående av dyktige folk fra OBOS og andre konsulentselskaper. En del av prosjektet er å bygge en ny innholdsplattform basert på headless-prinsipper, hvor innhold kan tas ut i flere ulike flater. I parallell bygger vi nye obos.no med en moderne arkitektur og teknologi hvor alt "under panseret" er nytt.

Målet er å skape en løsning som muliggjør kryssalg på tvers i OBOS, og en plattform hvor man raskt kan teste nye ideer og få ut nye tjenester. Flere tjenester er allerede overført til den nye løsningen, og vi lanserer fortløpende nye områder på nye.obos.no. Hovedfokuset frem mot sommeren er å bygge en ny og forbedret måte å fremstille OBOS sitt boligunivers, samtidig som vi skal påse at alt resterende innhold overføres til ny plattform.

Et utvalg av leveransene så langt:
https://nye.obos.no/selge-bolig

https://nye.obos.no/medlem/

https://nye.obos.no/styre/

https://nye.obos.no/bedrift/ir/

https://www.hammersborg.no

Teamet som jobber hos OBOS:

Aksel

Aksel Vincent Berg

Rolle: Utvikler
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Aksel jobber for øyeblikket som backend-utvikler, men har tidligere laget løsninger basert på kunstig intelligens. Som backend-utvikler er fokusområdene CMS (Content Management System), integrasjoner og utvikling av APIer i den nye plattformen. Dette er sentrale deler av løsningen for å migrere OBOS sin komplekse virksomhet til én og samme innholdsplattform.

Aksel har også jobbet med å skape verdi av OBOS' tilgjengelige data. Det har blant annet resultert i et rekommanderingssystem for brukte boliger som er å finne nederst på salgsoppgavesidene i ny løsning.

Anders

Anders Lindell

Rolle: Arkitekt
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Anders jobber som tech lead og utvikler med fokus på backend, arkitektur og integrasjoner. I rollen som tech lead ligger mye av fokuset til Anders å sikre gode rammer for alle utviklere på prosjektet, være ansvarlig for kvalitet og at viktige prinsipper følges, samt å delta aktivt i hele utviklingsprosessen.

Han har også jobbet mye med den moderne teknologien og arkitekturen som har blitt implementert i utviklingen av innholdsplattformen. Her har de ulike mikrotjenestene blitt utviklet via teknologier som Azure Functions, ServiceBus, CosmosDB og Elasticsearch.

Elisabeth

Elisabeth Aanestad

Rolle: Leveranseleder
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Elisabeth er i det daglige overordnet ansvarlig for leveransen og det tverrfaglige teamet. Hun jobber tett med produkteier, teamlead for prosjektlederne og prosjektlederne i OBOS som følger opp de ulike løpene som går i parallell. Elisabeth jobber for å tilrettelegge for et godt samarbeid i teamet, og ser til at leveransene henger sammen mellom design og utvikling.

En stor del av oppgaven er å skjerme teamet, rydde unna hindringer og gjøre nødvendige avklaringer underveis for å sikre en god fremdrift. Leveransen er omfattende og treffer alle fagområder i Obos. Som leveranseleder er det derfor viktig å se helheten og gjøre nødvendige prioriteringer og endringer underveis.

Jo

Jo Krokengen

Rolle: Utvikler
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Jo jobber som backendutvikler, hvor det meste av fokuset har vært å utvikle ulike integrasjoner mot både interne og eksterne systemer, APIer ogtilpasninger i Episerver for redaktørene. Episerver benyttes som Headless publiseringsløsning (CMS) i den nye løsningen. Store deler av arbeidet har vært å samarbeide med redaktører for å sikre et brukervennlig CMS, samt at tilgjengelig data skal være strukturt og lett å anvende. Dette gjelder spesielt APIene som brukes av diverse klienter, deriblant nettsider, apper og andre tredjepartsløsninger.

Jo har også jobbet tett med resten av utviklerne for å komme frem til en passende og skalerbar arkitektur for dagens behov, men også for å kunne løse fremtidige ønsker og utfordringer.

Ole

Ole Henrik Hellenes

Rolle: Utvikler
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Ole Henrik har vært med på å utvikle backend-løsningen på plattformen til OBOS. Dette innebærer alt fra APIer, integrasjoner og egne moduler.

Han har også vært Scrum Master over en lengre periode og har, sammen med prosjektlederne fra både OBOS og Forte_ Digital, jobbet mye med struktur og prosessene innad i prosjektgruppen. Her har fokuset hovedsakelig vært på hvordan prosjektet skal – på en smidig og effektiv måte – jobbe sammen for å øke produktivitet, samt skape et godt arbeidsmiljø.

DSC03334

Thomas Solbjør

Rolle: Arkitekt
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Thomas jobber som løsningsarkitekt, hvor han er ansvarlig for de ulike prosessene og løsningene opp mot de sentrale IT-tjenestene i OBOS. Han har jobbet med utviklingen av de sentrale arkitekturprinsippene for innholdsplattformen med uavhengige mikrotjenester. Her benyttes Azure Functions (serverless) og diverse oppsett av triggere som baserer seg på hendelser for integrasjoner med tilstøtende applikasjoner og systemer.

Thomas har også vært sentral i utviklingen av nye obos.no som en egen tjeneste som benytter de ulike tjenestene på plattformen via API Management. I tillegg har Thomas satt opp CI/CD for automatisk provisjonering av ulike Azure ressurser og innføring av miljøene for test, QA og produksjon.


Vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen og utviklingen videre hos OBOS både når det kommer til nye obos.no og innholdsplattformen!