Forte_ Digital

Vi er 100 eksperter innen strategisk rådgivning, design og teknologi - med kontorer i Oslo og Krakow. Vi er en langsiktig digital partner for kundene våre, som vi hjelper med å løse komplekse utfordringer og å lykkes digitalt.

Who we are Who we are

Forte_ Digital ble startet sommeren 2017, med kontorer i Oslo og Krakow. Vi har nå blitt 100 eksperter innen strategisk rådgivning, design og teknologi, som hjelper store virksomheter med komplekse utfordringer og å lykkes digitalt. Vår styrke er å være tunge på teknologi og utnyttelse av verdien som ligger i data, kombinert med lang erfaring innen brukeropplevelse og en strategisk tilnærming gjennom tverrfaglige team.

Forte_ Digital startet opp med tung teknologikompetanse som utgangspunkt, og har senere bygget opp et av Norges største miljøer innen design og brukeropplevelse.
Vi tror på det å jobbe sammen i faste tverrfaglige team som kjenner hverandre godt, som skaper resultater sammen, raskt.

Vi er organisert i tre fagavdelinger: Forte_ Technology, Forte_ Experience og Forte_ Insight.

Kontoret vårt i Krakow ble startet samtidig med oppstarten i Oslo. Krakow har blitt en IT-hub i Europa, med et stort internasjonalt miljø, og tilgang på noen av de beste teknologene. Vi opererer som et felles selskap, med en ledelse og felles kundeportefølje.

Selskapet er eid av ansatte, som gjør det mulig for oss å bygge vår egen drømmearbeidsplass. Vi har fokus på kompetansebygging for våre ansatte, og kvalitet i våre leveranser. Vi motiveres av å lykkes sammen med kundene våre i langsiktige partnerskap.

Vi jobber med store private og offentlige virksomheter, i ulike bransjer. Vår tilnærming til prosess og løsninger på utfordringer passer alle typer virksomheter. Vi jobber med kunder i bransjer som bolig og eiendom, dagligvare og handel, industri, helse, humanitære organisasjoner, medlemsorganisasjoner, offshore, forlagsvirksomhet, bærekraft og ren netthandel.

Utnyttelse av verdier som ligger i data utgjør kjernen i våre leveranser. Vi utnytter data for å utvikle bedre og mer relevante tjenester i digitale kanaler, og for å utvikle digitale verktøy som bidrar til mer effektive interne prosesser. Vi arrangerer den årlige RELEVANS-konferansen med dette i fokus, og tror mer fokus på relevans for kunder og ansatte gir de beste resultatene.

Vi er et selskap med store ambisjoner. Vi skal vokse videre både i Norge og internasjonalt, og vurderer kontinuerlig nye forretningsområder og tjenester å tilby markedet. Vi er nysgjerrige og skal utfordre, vi har tydelige mål vi jobber etter både internt og i våre leveranser. Og vi skal være en arbeidsplass som utvikler våre ansatte både faglig og som mennesker.

Sammen bygger vi Forte_ Digital.

Møt noen av våre ansatte