Digitale Tjenesteplattformer

Gjør digital tjenesteutvikling riktig ved å frigjøre, verdiøke og innovere på eksisterende data og nye muligheter i teknologi som AI, maskinlæring og analyse av big data.

Moderne arkitektur gir deg forretningsmessig fleksibilitet

Markedskommunikasjon, web- og mobilløsninger, forretningsystemer, internt og ekstern innovasjon er alle drevet av mulighetene teknologien gir oss.

Kundene ønsker relevans og opplevd verdi av de digitale tjenestene du tilbyr, dine ansatte ønsker å fokusere på verdiskapning og bedriftene trenger mer enn noen gang å fokusere på sin unike know-how samtidig som de bygger strategiske partnerskap.

Vi i Forte_ hjelper våre kunder med å bygge en digital arkitektur og digitale løsninger som er fleksible, skalerbare, sikre og solide. Vi leverer på Azure, Elasticsearch og en stor verktøykasse tilpasset ulike behov. Vårt leveransefokus (DevOps) sikrer hyppig lansering av ny og forbedret funksjonalitet og gjør at du kan fokusere på sluttkunde og egen forretning.

Noen kunder vi jobber med: OBOS, Høyskolen Kristiania, NAF, Virke, Flokk og NorgesGruppen.

 • Strategi

  Strategi

  De aller fleste har investert i digitale løsninger for å støtte forretningsbehov over flere år. Oppkjøp har kanskje gjort at man må forholde seg til ulike systemporteføljer. Gjennom årene har man også samlet mye verdifull innsikt og erfaring i egen organisasjon, lojalitet og og kunnskap om kundene sine og bygd en bedriftskultur og egne prosesser.

  Om man evner å gjøre denne dataen tilgjengelig vil det i kombinasjon med bedriftens kunnskap og kultur kunne gi mange nye forretningsmuligheter.

  En platformstrategi sikrer deg en moderne arkitektur som henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer.

 • Leveranse

  Leveranse

  Leveranse av digitale tjenester og software forholder seg til stadig høyere krav fra markedet, ledelse samtidig som teknologiene og platformleverandørene som Microsoft, Google og Amazon endres i stor hastighet. Det er viktigere enn noen gang å sikre at man har en prosess som både sikrer at man treffer på markedets og kundenes behov samtidig som du har en leveransetakt som sikrer at validerte funn kan leveres til markedet raskt. I tillegg til å levere ny funksjonalitet skal man også sikre at man forbedrer eksisterende løsninger basert på innsikt fra bruk og nye krav fra forretning eller endringer i markedet.

  Forte_ Digitals teknologer jobber i multidisiplinære team og med prosesser som støtter kort vei fra et behov oppstår til det blir validert. Vi er velkjent og erfarne i bruk av prinsipper fra Lean UX som er optimalisert for å sikre raske tilbakemeldinger fra sluttbrukere. Vi har lang erfaring i det som nå omfavnes av DevOps og sikrer kvalitet og sikkerhet fra utvikling til drift gjennom automatisering av gjentakende oppgaver, monitorering av løsninger og hyppig lansering av ny kode.

  Vi benytter SCRUM og Kanban for å sikre transparens, gode prioriteringer og involvering underveis i leveranseprosessen. En digital løsning er aldri ferdig, men har gjerne mer intense faser i perioder. Lean UX, DevOps og SCRUM/Kanban fungerer godt i alle livsfasene for en digital løsning eller et digitalt økosystem.

 • Arkitektur

  Arkitektur

  En moderne arkitektur skal støtte markeds-, forretnings- og kundebehov som alle endrer seg med stadig økende hastighet. Bedrifter idag må spisse og fokusere sin unike verdi og sikre at de har en digital arkitektur som er modulær, skalerbar, solid og sikker. Arkitekturen skal integrere og frigjøre data fra eksisterende forretningssystemer såvell som dele data med strategisk partnere, levere digitale løsninger for sluttbrukere, egen linjeorganisasjon og partnere samt analysere og utnytte strukturert og ustrukturert data som finnes. Intern og ekstern innovasjon må sikres gjennom integrasjoner, utnyttelse av AI og maskinlæring. Uansett hvilket intiativ man starter idag bør man sikre at man ivaretar prinisppene for en moderne arkitektur.

 • Skybasert for skalerbarhet

  Skybasert for skalerbarhet

  Vi benytter Microsoft Azure for å sikre skalerbare og fleksible løsninger. Dette gir en unik mulighet til å teste nye forretningsmuligheter, analysere store datamengder eller skru på litt ekstra datakraft for å sikre at løsninger tåler trafikken fra markedskampanjen. Azure har også en stor verktøykasse som sikrer at man kan fokusere på forretningmuligheter når man utvikler nye løsninger.

 • AI og maskinlæring

  AI og maskinlæring

  Kunstlig intelligens (AI) og maskinlæring vil innen få år være en naturlig del av hverdagen vår. Datamaskiner kan tolke data mye raskere enn vi mennesker. Å gjenkjenne mønstre i store mengder data og utføre en handling basert på det vil gi store muligheter for alle som leverer digitale løsninger til kunder.

 • Sikkerhet og GDPR

  Sikkerhet og GDPR

  Sikkerhet og GDPR er viktig når det gjelder lagring og utnyttelse av data. Et integrasjonslag som hjelper bedrifter å tilby data man har lagret om sine brukere vil være med å bidra til at man oppfattes som en seriøs aktør av sine kunder.

 • capability.Title

  Utvikling av webløsninger

  Vi utvikler digitale løsninger (interne og eksterne) med eksperter innen UX/design, frontend, backend og integrasjoner. Vi kan også levere på flere typer CMSer når det er aktuelt, som Episerver og såkalte "headless" CMSer som Contentful, Prismic m.fl.

  Les mer Les mer
 • capability.Title

  E-handel

  Vi leverer e-handelsløsninger med kunden i fokus, med personalisering og relevant innhold tilpasset hver kunde. Vi kan levere på flere typer teknologier, som Episerver Commerce og åpen kildekodeløsninger som Virto Commerce.

  Les mer Les mer