Digitale strategier og veikart

Basert på innsikt i brukerbehov og virksomhetsmål utarbeider vi digitale strategier som gjør din virksomhet bedre rustet til å møte endringer raskere. Vi kombinerer strategi med tung kompetanse innen design og teknologi, for å sikre at innholdet i strategien lar seg gjennomføre i praksis med ønsket effekt.

Digitale strategier og veikart

En god digital strategi er en strategi som kan endres og tilpasses fortløpende etter behov. Da gjelder det å ha den nødvendige innsikten, de riktige verktøyene og ikke minst en moderne IT-arkitektur slik at din virksomhet kan ligge i forkant av endringene.

I Forte_ Digital kombinerer vi teknologikompetanse, innsikt , tjenestedesign og forretningsforståelse når vi lager digitale strategier og veikart. Vi vet av erfaring at det er denne tverrfaglige kombinasjonen som gir de beste resultatene. Vi utarbeider strategier som sørger for at din virksomhet lykkes digitalt.

 • Plattformstrategi med en moderne arkitektur

  Plattformstrategi med en moderne arkitektur

  Plattformstrategi med en moderne arkitektur

  De aller fleste virksomheter har i dag en digital strategi som har som mål å støtte virksomhetens viktigste mål og strategier. De målene man har satt seg blir ofte vanskelige å nå fordi man må forholde seg til ulike systemporteføljer og dermed ikke evner å ta i bruk den innsikten og dataen man sitter på. Mange virksomheter sitter dermed på mye verdifull data som kan tas i bruk på en langt bedre og mer effektiv måte enn man gjør i dag. Slike data kan for eksempel brukes til å utvikle relevante og verdiøkende produkter og tjenester, personalisere kommunikasjon eller predikere fremtidig adferd. Da vil virksomheten få strategiske fortrinn fordi man evner å bruke data i mange av de digitale løsningene.

  Bedre utnyttelse og tilgjengeliggjøring av denne dataen, kombinert med utnyttelse av eksterne datakilder vil sørge for at din virksomhet kan ta ut sitt fulle forretningsmessige potensial. Dette kan gjøres ved hjelp av en ny plattformstrategi med en moderne arkitektur som henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer. Det er en slik løsning vi kaller en Digital Tjenesteplattform.

Tilbake til hva vi gjør

Flere tjenester

 • Nye forretningsmuligheter og inntektsstrømmer

  Nye forretningsmuligheter og inntektsstrømmer

  Vi hjelper deg med å finne nye forretningsområder og inntektsstrømmer basert på innovasjonsprosesser og muligheter innen digitalisering. Kriser øker innovasjonstakten, og åpner opp for nye muligheter for de som har mulighet til å satse på nye områder.

  Les mer
 • Digitale Tjenesteplattformer

  Digitale Tjenesteplattformer

  Med en Digital Tjenesteplattform kan vi utvikle nye tjenester raskere, og enklere utnytte den store verdien som ligger i en stadig økende mengde data - for å utvikle bedre og mer relevante digitale tjenester.

  Les mer