Våre fagområder

Konsulenter fra de ulike fagområdene jobber tett sammen i tverrfaglige team, i langsiktige engasjementer i tett samarbeid med kundene våre.

Teknologi

Vi tilbyr tung teknologikompetanse for å kunne løse komplekse utfordringer. Vi har et stort fagmiljø som jobber med arkitektur, frontend- og backend-utvikling, integrasjoner, ‘big data’, maskinlæring og AI.

Design

Med utgangspunkt i brukernes behov bygger vi de gode digitale brukeropplevelsene. Vi har designere med ulik bakgrunn som UX - interaksjonsdesign, tjenestedesign og grafisk design.

Strategi

Basert på analyse og innsikt i data rådgir vi våre kunder på nye digitale konsepter, forretningsutvikling knyttet til digitalisering, og bygger digitale veikart sammen med kundene våre.

Laptop
capabilities section

Våre tjenester

 • Digitale strategier og veikart

  Basert på innsikt i brukerbehov og virksomhetsmål utarbeider vi digitale strategier som gjør din virksomhet bedre rustet til å møte endringer raskere. Vi kombinerer strategi med tung kompetanse innen design og teknologi, for å sikre at innholdet i strategien lar seg gjennomføre i praksis med ønsket effekt.

  Les mer
 • Digitale produkter og tjenester

  Vi utvikler digitale løsninger (interne og eksterne) med fokus på personaliserte brukeropplevelser. Vi leverer store nettløsninger, e-handelsplattformer, mobilapper og interne prosessverktøy.

  Les mer
 • Digitale Tjenesteplattformer

  Med en Digital Tjenesteplattform kan vi utvikle nye tjenester raskere, og enklere utnytte den store verdien som ligger i en stadig økende mengde data - for å utvikle bedre og mer relevante digitale tjenester.

  Les mer
 • Beslutningsstøtte basert på data og analyse

  De beste beslutningene tas på bakgrunn av fakta og innsikt. Forte_ Digital hjelper din virksomhet med å ta beslutninger som er basert på data. Det er på den måten din virksomhet lykkes digitalt.

  Les mer
 • Nye forretningsmuligheter og inntektsstrømmer

  Vi hjelper deg med å finne nye forretningsområder og inntektsstrømmer basert på innovasjonsprosesser og muligheter innen digitalisering. Kriser øker innovasjonstakten, og åpner opp for nye muligheter for de som har mulighet til å satse på nye områder.

  Les mer

Hvis data er den nye oljen, må vi bygge digitale plattformer.

John Kårikstad CEO

Noe av det vi jobber med

Vi hjelper virksomheter med å løse komplekse utfordringer. Her kan du lese mer om noen av våre leveranser.