Digitale strategier og veikart

Basert på innsikt i brukerbehov og virksomhetsmål utarbeider vi digitale strategier som gjør din virksomhet bedre rustet til å møte endringer raskere.

Alternative text

Digitale strategier

Vi kombinerer strategi med tung kompetanse innen design og teknologi, for å sikre at innholdet i strategien lar seg gjennomføre i praksis med ønsket effekt.

En god digital strategi er en strategi som kan endres og tilpasses fortløpende etter behov. Da gjelder det å ha den nødvendige innsikten, de riktige verktøyene og ikke minst en moderne IT-arkitektur slik at din virksomhet kan ligge i forkant av endringene.

Vi kombinerer vi teknologikompetanse, innsikt , tjenestedesign og forretningsforståelse når vi lager digitale strategier og veikart. Vi vet av erfaring at det er denne tverrfaglige kombinasjonen som gir de beste resultatene. Vi utarbeider strategier som sørger for at din virksomhet lykkes digitalt.

Plattformstrategi med en moderne arkitektur

De aller fleste virksomheter har i dag en digital strategi som har som mål å støtte virksomhetens viktigste mål og strategier. De målene man har satt seg blir ofte vanskelige å nå fordi man må forholde seg til ulike systemporteføljer og dermed ikke evner å ta i bruk den innsikten og dataen man sitter på.

Slike data kan for eksempel brukes til å utvikle relevante og verdiøkende produkter og tjenester, personalisere kommunikasjon eller predikere fremtidig adferd. Da vil virksomheten få strategiske fortrinn fordi man evner å bruke data i mange av de digitale løsningene.

Bedre utnyttelse og tilgjengeliggjøring av denne dataen, kombinert med utnyttelse av eksterne datakilder vil sørge for at din virksomhet kan ta ut sitt fulle forretningsmessige potensial. Dette kan gjøres ved hjelp av en ny plattformstrategi med en moderne arkitektur som henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer. Det er en slik løsning vi kaller en Digital Tjenesteplattform.

  • Alternative text

    NIBO

    Hvordan brukes egentlig jordbruksarealene? Med en ny digital løsning sikrer NIBIO at informasjonen i Arealbarometeret er oppdatert og tilgjengelig for alle interessenter til enhver tid.

  • Alternative text

    Volvat

    Volvats nye innholdsplattform bidrar til bedre informasjon, flere helsetjenester og reduserte helsekøer. Med en ny plattformstrategi kan flere pasienter få den behandlingen de trenger til rett tid.

Se flere prosjekter

Kontakt oss