Client Director

in Oslo

Vi søker flere erfarne strategirådgivere til stillingen som Client Director. Du vil få eierskap til flere av våre største kunder, og være ansvarlig for å ivareta og utvikle disse. Eksempler på kunder vi jobber med er OBOS, NorgesGruppen, NAF, Farmasiet.no og Kongsberg gruppen.

Forte_ Digital har hatt en rask vekst så langt, etter 2,5 år er vi 100 ansatte innen strategisk rådgivning, design og teknologi. Vi har kontorer i Oslo og Krakow, og jobber sammen i tverrfaglige team i langsiktige engasjementer med våre kunder.

Vi skal være en langsiktig strategisk partner for våre kunder, og for å ivareta dette søker vi nå etter flere strategirådgivere til rollen som Client Director. En viktig del av denne rollen er å jobbe tett sammen med kundene du er ansvarlig for, være en god rådgivere innen digital tjenesteutvikling og trender i det markedet kunden befinner seg i. Sammen med kundene vil du utvikle nye digitale konsepter knyttet til behov forankret i brukerbehov eller forretningsbehov, og bygge veikart for å realisere disse konseptene. Du vil jobbe med alle deler av organisasjonen hos kundene dine, og ha dialog med både markedssiden og IT-siden.

Du vil være overordnet ansvarlig for alle leveranser vi gjør til de kundene du har i din portefølje, du vil ha budsjettansvar og være ansvarlig for de teamene som er allokert til dine kunder.

Du vil også være ansvarlig for å utvide din kundeportefølje med nye strategiske kunder.

Personalisering og økt relevans for sluttkunden er kjernen i det Forte_ Digital leverer til sine kunder. Hele selskapet og vår kompetanse er bygget opp rundt hvordan vi kan utnytte verdien som ligger i data (fra interne kjernesystemer) til å bygge digitale tjenester med innhold som er mest mulig relevant for sluttkundene. Vi bygger digitale tjenesteplattformer og ulike digitale løsninger på toppen av slike plattformer. I tillegg er vi også i ferd med å bygge opp en egen satsing innen e-handel, hvor vi kombinert med data og digitale tjenesteplattformer skal ha som fokus å bygge nettbutikker som er tilpasset og personalisert for hver enkelt besøkende. Dette vet vi øker salg og konvertering.

09A3295

Som Client Director vil du få ansvar for:

  • Identifisere og skape ny muligheter i markedet gjennom eget kontaktnett.
  • Være ansvarlig for en egen portefølje av våre største kunder.
  • Navigere i organisasjonen til dine kunder, og ta i bruk strategisk «smidighet» for å identifisere og løse problemer.
  • Utvikle kundeengasjement og utarbeide budsjett og langsiktige kundeplaner.
  • Utvikle og forankre strategiske tilnærminger for kunder.
  • Identifisere og utarbeide løsningsforslag, og konvertere forretningsmuligheter hos kunde til gode business case som får budsjetter.
  • Utvikle kunders digitale modenhet og kontaktpersoners interne innflytelse til å forankre strategiske og digitale løsninger.
  • Initiere og gjennomføre leveranser som leverer på utarbeidede KPIer.
  • Hjelpe prosjektledere med å navigere og ha suksess i komplekse og politiske organisasjoner.
  • Gjennomføre strategi- eller andre typer workshops med kunde.

Vi kan tilby en arbeidsplass med høyt tempo, og et selskap med store ambisjoner. Vi skal vokse videre i Norge, men har også planer om å etablere oss flere steder internasjonalt. Vi kommer også til å starte opp nye forretningsområder som vil styrke oss som en komplett leverandør av digitale tjenester og markedsføring. I løpet av året kommer vi også til å lansere flere egne produkter som skilles ut i egne produktselskap.

Forte_ tilbyr gode ordninger for alle ansatte, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger, permisjonsordning, lønn og andre goder.

Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Søk denne stillingen

Søk på denne stillingen ved å sende oss en e-post med CV og en kort søknad. Det er fint om du bruker navnet på denne stillingen som tittel i e-posten.

Last opp CV (PDF/DOC) Last opp CV (PDF/DOC)

Jeg har lest Personværnvilkårene for rekruttering ved bruk av Teamtailor og godtar at Forte_ Digital kan lagre min personlige informasjon for prosessering av jobbsøknaden.

Send søknad via epost

Send oss en e-post med CV og en kort søknad.
Det er fint om du bruker navnet på denne stillingen som tittel i e-posten.

Takk skal du ha!

Takk for søknaden. Vi vil komme tilbake til deg snart.