Vi bygger vår egen drømmearbeidsplass

Vårt hovedmål er å bygge vår egen drømmearbeidsplass. Vi bygger et selskap basert på høy kompetanse, autonomi, åpenhet, raushet og samarbeid. Vi har stort fokus på kompetanseutvikling, både gjennom utfordrende prosjekter og egne aktiviteter. Blant annet har vi satt av en hel dag hver måned til felles fagaktiviteter. Vi har et eget talentprogram vi kaller for Forte_ Champions, der ansatte får lov til å fordype seg i et eller flere fagområder og ta et større ansvar internt.

For nyutdannede har vi et eget opplæringsprogram de fire første ukene, hvor store deler av dette foregår på vårt kontor i Krakow. I tillegg har vi egen mentorordning hvor man får jobbe tett sammen med en senior i starten.

Dersom du ønsker å jobbe i et selskap der alle blir sett og deltar når viktige beslutninger skal tas, ønsker å jobbe i utfordrende prosjekter og jobbe tett sammen med kunder, ønsker å jobbe i partnerskap med noen av Norges beste fagmiljøer, og ønsker å jobbe i et internasjonalt selskap med store ambisjoner, da bør du søke på en av våre ledige stillinger!

Se våre betingelser

Hos oss i Forte_ ønsker vi å ta litt ekstra vare på våre ansatte, og tilbyr derfor konkurransedyktig lønn og andre betingelser som eierskap, forsikringer og god pensjonsordning. Ta gjerne en titt på våre betingelser.

Fastlønn
Vi tilbyr en god fastlønn som ikke baserer seg på en faktureringsgrad. I tillegg har vi en overtidsbetaling på 50 %. Våre ansatte står på og vet hva som forventes av dem til ulike tider, og vi har derfor en fleksitid som kommer godt med.

Medeierskap
For oss er det viktig at alle ansatte føler at de er en del av utviklingen til Forte_, og vi tilbyr derfor kjøp av aksjer til de ansatte som ønsker å bli med på eiersiden.

Ferie
På grunn av den gode innsatsen til de ansatte, har vi valgt å belønne den med en ekstra ferieuke. Hos oss har alle seks uker ferie i året.

Pensjon
Vi har en god pensjonsavtale for våre ansatte, med 5% opp til 7,1 G og 8% over 7,1 G.

Forsikringer
Vi har flere gode forsikringsavtaler for våre ansatte. Vi har reiseforsikring for yrkes- og privatreise, helseforsikring (behandlingsforsikring) og personalforsikring som dekker yrkes- og fritidsskade samt gruppelivsforsikring.

Miljøet og kulturen
Hos Forte_ har vi en kultur som sier "alle for en", som baserer seg på at vi alle hjelper hverandre ved behov og det betyr mye for oss. Vi ønsker at alle skal ha en stemme og at beslutninger tas i plenum. Som ansatt vil du ta del i en åpen og flat struktur, som vi alle skal være med å forme.

Faglig og sosialt
To ganger i året arrangerer vi hackathons sammen med kontoret i Krakow, samt andre faglige arrangementer som Relevans og frokostseminarer. Vi oppfordrer alle kollegaer til å reise til Krakow så ofte som mulig for å jobbe noe dager derfra med sine polske kollegaer.

Utenom det faglige er også det sosiale en stor faktor hos oss. Vi arrangerer nyttårs- og sommerfest hvert år, og har flere turer hvor vi opplever nye ting sammen (Forte_ Explore). Videre, har vi fredagspils og andre arrangementer gjennom året.

Annet
Vi dekker også abonnement på Oslo Bysykkel, treningsavgift på valgfritt treningssenter, budsjett til kurs og konferanser, gavekort på utstyr når man blir foreldre m.m.

Jobbe hos oss Jobbe hos oss
Se våre betingelser

Hos oss i Forte_ ønsker vi å ta litt ekstra vare på våre ansatte, og tilbyr derfor konkurransedyktig lønn og andre betingelser som eierskap, forsikringer og god pensjonsordning. Ta gjerne en titt på våre betingelser.

Fastlønn
Vi tilbyr en god fastlønn som ikke baserer seg på en faktureringsgrad. I tillegg har vi en overtidsbetaling på 50 %. Våre ansatte står på og vet hva som forventes av dem til ulike tider, og vi har derfor en fleksitid som kommer godt med.

Medeierskap
For oss er det viktig at alle ansatte føler at de er en del av utviklingen til Forte_, og vi tilbyr derfor kjøp av aksjer til de ansatte som ønsker å bli med på eiersiden.

Ferie
På grunn av den gode innsatsen til de ansatte, har vi valgt å belønne den med en ekstra ferieuke. Hos oss har alle seks uker ferie i året.

Pensjon
Vi har en god pensjonsavtale for våre ansatte, med 5% opp til 7,1 G og 8% over 7,1 G.

Forsikringer
Vi har flere gode forsikringsavtaler for våre ansatte. Vi har reiseforsikring for yrkes- og privatreise, helseforsikring (behandlingsforsikring) og personalforsikring som dekker yrkes- og fritidsskade samt gruppelivsforsikring.

Miljøet og kulturen
Hos Forte_ har vi en kultur som sier "alle for en", som baserer seg på at vi alle hjelper hverandre ved behov og det betyr mye for oss. Vi ønsker at alle skal ha en stemme og at beslutninger tas i plenum. Som ansatt vil du ta del i en åpen og flat struktur, som vi alle skal være med å forme.

Faglig og sosialt
To ganger i året arrangerer vi hackathons sammen med kontoret i Krakow, samt andre faglige arrangementer som Relevans og frokostseminarer. Vi oppfordrer alle kollegaer til å reise til Krakow så ofte som mulig for å jobbe noe dager derfra med sine polske kollegaer.

Utenom det faglige er også det sosiale en stor faktor hos oss. Vi arrangerer nyttårs- og sommerfest hvert år, og har flere turer hvor vi opplever nye ting sammen (Forte_ Explore). Videre, har vi fredagspils og andre arrangementer gjennom året.

Annet
Vi dekker også abonnement på Oslo Bysykkel, treningsavgift på valgfritt treningssenter, budsjett til kurs og konferanser, gavekort på utstyr når man blir foreldre m.m.