Fra plattform til leveranseakselerasjon med Fusion

Behovet for datadrevne kundeopplevelser vokser i takt med den økende etterspørselen etter innhold som er relevant og personalisert. Med tjenestene fra Forte Fusion kan din virksomhet komme raskere i gang med tjenesteutvikling, oppnå oversikt og kontroll over dataene og få raskere innsikt i virksomhet. Det er først når data brukes på en smartere måte at man virkelig kan skape kundeopplevelser i verdensklasse.

Det handler om relevans

Dagens kunder krever at digitale tjenester skal være relevante og personalisert.

Alternative text
Alternative text

Tilgjengeliggjør data

For å få tilgang på data trenger man en moderne plattform som henter ut, sammenstiller og beriker data fra eksisterende kjernesystemer.

Få kontroll på dataene

Forte Fusion gjør disse dataene lett tilgjengelig for bruk i digitale tjenester.

Alternative text

Forte Fusion er et rammeverk for å komme raskere i gang med å bygge en moderne digital tjenesteplattform i egen virksomhet. Produktet består også av flere standardmoduler som gjør det raskere å bygge bedre og mer relevante digitale tjenester på toppen av plattformen.

Med Forte Fusion hentes data fra eksisterende kjernesystemer via en egen integrasjonsmotor. Deretter kan dataene sammenstilles og berikes med mer informasjon, slik at disse enklere kan brukes i tjenester på toppen av plattformen som grunnlag for mer relevante og datadrevne kundeopplevelser.

Tjenesteutvikling drevet av Fusion

  • Digital tjenesteplattform. Har du denne digitale styrken?

    En digital tjenesteplattform er limet som knytter sammen dine forretningssystemer med flatene der du treffer dine kunder. En essensiell premissgiver for å akselerere utviklingstakten i organisasjonen.

  • Bygget for fremtiden. Bygget for morgendagens tjenestebehov.

    Med den nye e-handelsplattformen har nettbutikken fått en buffer mellom de tamme og disiplinerte dataene i kjernesystemene og de frittgående «ville» dataene som skapes av kundene selv gjennom deres atferd i nettbutikken.

  • Smart bruk av data. Trenger det å være så vanskelig?

    Lær mer om hvordan din virksomhet kan bruke data på en smartere måte for å skape grobunn for langsiktig vekst og lønnsomhet.

Vil du høre litt mer?

Alternative text
Loading...

Kontakt oss