Forte_ Fusion

Ved hjelp av produktet Forte_ Fusion kan du enklere og raskere bygge din egen digitale tjenesteplattform, med en moderne IT-arkitektur som grunnlag for dine egne digitale produkter og tjenester.

Det er utfordrende å henge med i den digitale utviklingen. Konkurransen er stor, teknologien utvikler seg raskt, kundene blir mer og mer digitale og får nye forventninger til de digitale tjenestene de bruker. Behovet for å utvikle tjenester raskere, med brukeropplevelser som oppleves som relevante og mer personaliserte er helt nødvendig for å lykkes fremover. Det er dette Forte_ Fusion bidrar til å få til på en mer effektiv måte.

Mange har gamle nettløsninger som ikke skalerer, som er dyre å drifte og vedlikeholde, og som ikke konverterer som ønsket. Vi har nå gjort det enklere å bygge en moderne og fleksibel IT-arkitektur for digitale tjenester, med fokus på gjenbruk av tjenester på tvers av kanaler, og bedre utnyttelse av egne data for å lage bedre tjenester for kundene dine. Ved hjelp av Forte_ Fusion kan du nå raskere bygge din egen tjenesteplattform i Azure Cloud.

Forte Fusion

Raskere og mer effektiv utvikling

En Digital Tjenesteplattform gjør det mulig å utvikle digitale tjenester raskere. Å bygge nye tjenester på toppen av en solid plattform, som legger opp til gjenbruk og ferdige grunntjenester, korter ned utviklingstiden og gjør det mulig å lansere nye tjenester raskere. Med Forte_ Fusion kommer du raskere i gang med å bygge din egen Digitale Tjenesteplattform.

Få kontroll på dataene dine

Å ha kontroll på data, og bruke data fra integrasjoner i egne digitale tjenester har alltid vært utfordrende i praksis. Ofte har data i interne systemer for dårlig kvalitet til å kunne eksponeres direkte på internett, og de interne systemene er ikke laget for å ha integrasjoner direkte med tjenester på internett. I Forte_ Fusion får du ferdige konnektorer til mange systemer, som sørger for vasking av dataene og bedre kontroll på dataene gjennom en egen regelmotor i produktet. Du kan også slå sammen data fra ulike systemer til felles datastrukturer. Forte_ Fusion støtter både midlertidig lagring av data og hente data direkte fra de interne systemene når de trengs i en tjeneste.

Med full kontroll på data er det enklere å utnytte verdien i dataene til blant annet å utvikle mer relevante og personaliserte tjenester for sluttbrukerne, eller til å utnytte dataene for å effektivisere og optimalisere interne arbeidsprosesser i virksomheten din.

Moderne IT-arkitektur

Forte_ Fusion driftes i Microsoft Azure Cloud og støtter derfor skalerbarheten man har i skytjenester. Produktet bruker også flere av tjenestene i Azure, blant annet for maskinlæring. Vi bruker også alle sikkerhetsmekanismene i Azure.

IT-arkitekturen bak Forte_ Fusion er basert på headless-prinsipper og mikrotjenester. På toppen av den Digitale Tjenesteplattformen man bygger ved hjelp av Forte_ Fusion kan man utvikle tynne frontend-applikasjoner som benytter data og tjenester i plattformen gjennom APIer. På denne måten oppnår man en god laginndeling og skiller brukergrensesnitt, tjenester og datalag tydelig fra hverandre. Dette gir økt fleksibilitet, økt gjenbrukbarhet av tjenester og en IT-arkitektur det er enklere og mer effektivt å vedlikeholde over tid.

Moduler

Forte_ Fusion består av en grunnmodul og flere tilleggsmoduler.

Grunnmodulen består av:

  • Dataintegrasjoner
  • Regelmotor for behandling av data
  • Datalager for midlertdig lagring av data, eller for å lagre data i plattformen som ikke skal integreres med andre systemer.
  • Rapporter som viser hvilke data du har tilgang til
  • Berikelse av data i en enkel editor, for å kunne legge ekstra innhold til de dataene som hentes inn i plattformen gjennom integrasjoner.
  • Flere standardtjenester (mikrotjenester) for blant annet ID/IAM (brukerhåndtering), oppdatering av data, betalingsløsninger osv.

I tillegg består Forte_ Fusion av flere tilleggsmoduler som:

  • Netthandel med flere standardtjenester
  • POS/kasseløsning med selvscanning i fysisk butikk. Denne modulen kan kobles sammen med netthandel for å gi en sømløs opplevelse mellom fysiske og digitale kanaler.
  • Kundeprofiler for personalisering av innhold i digitale tjenester og i kampanjer (bannere og nyhetsbrev). Denne modulen kan brukes for å bygge eget lojalitetsprogram som kan kobles til personalisering.

Flere moduler utvikles fortløpende som en del av Forte_ Fusion.

Vil du lære mer?

Kontakt oss for en gjennomgang.