Ole Henrik Hellenes

Senior Software Developer

Ole Henrik er en senior .NET-utvikler med solid kompetanse på utvikling av web-baserte løsninger basert på .NET, C#, JavaScript, HTML/CSS. Han er godt vant til å jobbe i team med smidig utviklingsmetodikk.

Han legger vekt på å implementere effektiv og strukturert kode som bidrar til økt vedlikeholdbarhet og lesbarhet. Han liker godt å jobbe i team så vel som selvstendig, og synes det er fordelaktig å være i nær dialog med kunden for å sikre kvalitet og redusere risiko.

Technologies/Skills

  • .NET

  • MVC

  • Azure

  • REST API

  • HTML

  • CSS

  • Javascript