Jo Krokengen

Senior Software Developer

Jo har sin kjernekompetanse på utvikling av web-baserte løsninger basert på .NET, C# og MVC (front- og backend), og er godt vant til å jobbe i team med smidig utviklingsmetodikk. Han dekker teknologiområdene ASP.NET, C#, MVC, Web-API, Javascript (JQuery) og HTML, og er sertifisert på HTML, Javascript og CSS. Jo er også en meget dyktig sertifisert Episerver utvikler, og har jobbet lenge på denne plattformen, med både nyutvikling og forvaltning (DevOps) av eksisterende løsninger for store kunder.

Technologies/Skills

  • .NET

  • MVC

  • Azure

  • HTML

  • CSS

  • Javascript

  • Episerver