Frøydis Rønning

UX Designer

Frøydis er sivilingeniør i Industriell Design med internasjonal erfaring og spesialisering innenfor interaksjonsdesign og tjenestedesign. Hun er genuint opptatt av å ivareta brukerens behov og skape gode brukeropplevelser som kan bidra til å forbedre folks hverdag. Gjennom en rekke prosjekter hos blant annet Sparebank1, Telia, Schibsted, og Powel har hun opparbeidet seg bred kompetanse innen UX-research, design av brukergrensesnitt, konseptutvikling, prototyping og brukertesting. Frøydis har mye erfaring med å samarbeide i tverrfaglige team, og er en målbevisst og omgjengelig person med gode kommunikasjonsegenskaper.

Technologies/Skills

  • Interaksjonsdesign

  • Tjenestedesign

  • UI Design

  • Brukeropplevelse

  • UX Research

  • Konseptutvikling

  • Planlegging og fasilitering av workshops