Endre Dingsør Jr.

Delivery Director

Endre har ledet et stort utvalg prosjekter av varierende kompleksitet. Han har bred erfaringsbase da han har hatt ansvar både som utvikler, rådgiver og prosjektleder, samt har kunnskap fra alle sider av en prosjektgjennomføring – også som kunde.

De siste årene har Endre jobber sammen med kunder som Orkla, Norgesgruppen og Kongsberg Digital, og vært ansvarlig for utvikling av et digitalt økosystem som leverer verdifulle tjenester til sluttbrukerne på en løst koblet og tilpasningsdyktig arkitektur, som tåler kravene til skalerbarhet, sikkerhet og robusthet. Han har erfaring med å jobbe langsiktig med digital produktutvikling, støttet av Agile prosesser og DevOps-prinsipper.

Technologies/Skills

  • Leveranseledelse

  • Smidig

  • Scrum

  • Prince2

  • DevOps

  • Episerver