Elisabeth Aanestad

Senior Delivery Manager

Elisabeth har 15 års erfaring som leder og konsulent, og har i denne forbindelse levert flere prosjekter innenfor et bredt spekter av bransjer og problemstillinger. Hun har blant annet jobbet mange år for Telenor.

Elisabeth har en stor arbeidskapasitet og evner å sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger og fagområder. Med en grunnleggende interesse for teknologi, trives hun aller best i en koordinerende rolle i grensesnittet mellom kunden og fagspesialister.

Elisabeth er opptatt av strategisk og operasjonell forankring og gir alltid det lille ekstra når det er behov for det.

Technologies/Skills

  • Leveranseledelse

  • Smidig

  • Scrum

  • Prince2

  • Episerver