Celin Frølich Lund

HR Manager

Celin jobber med HR i Forte_ Digital. Hun har et spesielt ansvar for rekruttering og onboarding av nye ansatte, mentorordning for nye ansatte, og andre HR-relaterte prosesser.