OBOS

Bistand virksomhetsarkitektur og teknisk rådgivning

OBOS IT, på oppdrag fra OBOS Eiendomsforvaltning hadde behov for bistand til en teknisk evaluering av nytt system for forvaltning av mer enn 200 000 boliger over hele landet.

Oppgaven/utfordringen

Nytt fagsystem for forvaltning og forretningsførervirksomheten var en del av OBOS-konsernets ERP-prosjekt – Innføring av nytt ERP-system i OBOS.

Ønsket effekt av nytt fagsystem var:

  • Mer effektive prosesser
  • Økt sannsynlighet for å opprettholde eller bedre lønnsomhet og kundetilfredshet

Den tekniske arkitekturen for fagsystemet skulle være så enkel som mulig, for å unngå unødvendig kompleksitet og dermed unødvendige kostnader til integrasjoner, vedlikehold osv. Integrasjoner med en rekke andre interne og eksterne systemer var en viktig del av det fremtidige målbildet.

Den tekniske arkitekturen skulle også støtte funksjonalitet som trengs for å drive mest mulig fremtidsrettet forvaltning, og støtte de behovene som dukker opp de neste 10 årene.

image6

Vår leveranse

Forte_ sin leveranse var en rapport med en grundig evaluering av de to alternativene som stod igjen i finalerunden etter en intern evalueringsprosess i OBOS.

Rapporten dekket blant annet:

  • Teknisk vurdering av de to systemene opp mot 15 ulike evalueringskriterier som overordet arkitektur, mulighetene for integrasjoner, hvordan systemene støttet datamigrering, søkefunksjonalitet, ytelse, sikkerhet, behov for skreddersøm m.m.
  • Virksomhetsarkitektur, med vurdering av de to løsningene opp mot felles forretningsmål og strategi for OBOS, og vurdering av følgende forretningsmessige fordeler: mer effektive forretningsprosesser, mer effektive IT-prosesser, bedre avkastning på eksisterende investeringer, og redusert risiko for fremtidige investeringer.
  • Organisatoriske konsekvensene av de to systemene.

Tilnærming/metodikk

Vi gjennomførte flere møter med de to leverandørene som sto igjen i finalerunden. Vi gjorde tekniske evalueringer basert på disse møtene, i tillegg til mottatt dokumentasjon, svar på oppfølgingsspørsmål og gjennom intervjuer med referanser. Vi fikk også demonstrert eksisterende løsning og de to nye alternativene.

Det ble også gjort flere dybdeintervjuer av ansatte i OBOS, både fra funksjonell og teknisk side.

Involverte konsulenter fra Forte_

John Kårikstad, Managing Partner og teknologirådgiver