OBOS

Bygger fremtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer

OBOS ble stiftet i 1929 og har blitt i dag Norges største boligbygger. Virksomheten tilbyr et bredt spekter av tjenester for sine medlemmer, hvor hovedfokuset ligger på utvikling av nye boliger. I tillegg er det tjenester innenfor eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning og bankvirksomhet.

Obos 1

Oppgaven

Vi lever i en verden som blir mer og mer digital, og OBOS har sett behovet for å utvikle nye og relevante digitale tjenester som bidrar til en mer sømløs brukeropplevelse. Virksomheten har i dag en unik posisjon og en bredde av tjenester som gir uante muligheter for kryssalg, noe som gjør det essensielt at de ulike tjenestene snakker sammen.

OBOS har kommet til et punkt hvor den eksisterende plattformen har blitt en utfordring for den videre utviklingen av relevante tjenester på tvers av ulike forretningsområder. Her ser man nå på muligheten til å gjøre en kartlegging rundt fremtidige behov og veivalg.

Oppdraget fra OBOS:

  • Utforme et overordnet konsept og teknisk arkitektur for Obos.no
  • Lage en oppdatert og mer funksjonell publiseringsløsning
  • Effektivisere det digitale økosystemet for å gi økt integrasjonsmuligheter, og bedre brukeropplevelse på tvers av ulike digitale flater og nettsider

Teknologier og leveranse

  • Gjennom arbeidet for OBOS har Forte_ Digital brukt: Azure Functions, CosmosDB, Elasticsearch, ServiceBus, API Management og Episerver, .NET og Azure.
  • Første nettside så langt: https://nye.obos.no/selge-bolig

Obos 2

Resultater

OBOS har fått en ny og fremtidsrettet innholdsplattform med en åpen og fleksibel arkitektur. Gjennom selvstendige mikrotjenester har hver enkelt modul sin egen infrastruktur som gjør det enklere å bytte, endre eller legge til ny funksjonalitet når nye behov oppstår. Løsningen bygger på Azure Functions, CosmosDB og API Management. I tillegg benyttes et CMS (Episerver headless) for struktur og navigasjonsstøtte. Alle tjenestene i plattformen knyttes sammen i en Vue.js-webapplikasjon som møter sluttbrukerne. Her er det enklere å bytte ulike moduler når nye behov oppstår, hvor Episerver er valgt som ny publiseringsløsning.

Virksomheten har som et resultat fått bedre kontroll på data og innhold fra diverse interne datakilder i selskapet. Dette gjør det enklere å utvikle bedre og mer relevante tjenester, samt åpne for mulighetene rundt økt personalisering. Den nye innholdsplattformen vil håndtere alle typer innhold på ulike digitale kanaler, og i tillegg være kompatibel på både nett og mobil.

Suksessfaktorer

Større eierskap til utviklingsprosessen: Gjennom arbeidet på de ulike prosjektene har OBOS fått et større eierskap til leveransen, siden virksomheten har selv vært med i teamet som utvikler de nye løsningene.

Forberedt på en økt digital fremtid: Fra starten av ønsket OBOS en mer fleksibel struktur for å møte de nye kravene til digitale løsninger. Dette har vært viktig i jobben rundt det å gjøre tjenestene mer effektive, kompatible og brukervennlige. Resultatene i dag gjør at OBOS allerede nå står bedre stilt overfor den digitale utviklingen som kommer i tiden fremover.

Komplementært team: Forte_ Digital har et stort tverrfaglig team som – i samarbeid med andre konsulentselskaper – jobber med å bygge OBOS sin nye innholdsplattform. Det hele startet som et forprosjekt med noen få konsulenter i 2018 og har vokst til flere leveranseprosjekter med større team i 2019. Her leverer Forte_ Digital kompetanse innenfor leveranseledelse, rådgivning, teknisk arkitektur, utvikling og UX.

Interessert å høre hvordan Forte_ Digital kan hjelpe deg og din bedrift til å lykkes digitalt? Ta kontakt med oss i dag!