NorgesGruppen

Fremtidens kundeopplevelse med NorgesGruppen

NorgesGruppen er Norges største selskap med kjernevirksomhet innenfor salg og distribusjon av dagligvarer, både til privat- og bedriftsmarkedet. Virksomheten har omtrentlig 1800 dagligvarebutikker innenfor ulike kjedekonsepter som Kiwi, Spar, Joker og Meny. Totalt, sysselsetter NorgesGruppen 28.000 ansatte og nærmere 41.000 når ansatte i kjøpmannseide butikker er inkludert. Verdier som er viktig for virksomheten er lave priser og gode tilbud, sunnere og bærekraftige valg samt enkelhet.

Oppgaven

NorgesGruppen ønsker å tilby Norges beste lojalitetsprogram for sine kunder gjennom Trumf-programmet. Gjennom sine kjente dagligvarekjeder skal de forenkle hverdagen til kundene sine ved å tilby relevante og personaliserte nyttetjenester. De neste årene utfordres dagligvarebransjen ytterligere fra nye og store internasjonale aktører. Her har blitt ekstremt viktig å fremme bærekraftige modeller, kontinuerlig være kundeorientert, og samtidig ha trender og potensielle markeder i bakhånd når nye tjenester utvikles.

Ønsker fra NorgesGruppen:

  • Videreutvikle av den digitale tjenesteplattformen og oppdatere den tekniske arkitekturen
  • Konseptutvikling og rådgivning
  • Bistå Trumf og de ulike dagligvarekjedene med målbilde, design og utvikling av sine digitale tjenester og konsepter
  • Teste og validere nye innovasjonsprosjekter og forretningsmodeller

Teknologi og leveranse

NorgesGruppen1

Resultater

Forte_ Digital har vært bidragsytende til å forbedre NorgesGruppens digitale tjenesteplattformen ved å optimalisere måten konsernet jobber med digitale tjenester. Nå kan konsernet dra større nytte av diverse datakilder, raskere tilby felleskomponenter på tvers av ulike merkevarekjeder og selskaper, og utvikle generelle tjenester raskere. Samtidig har selskapet endret på strukturen rundt arbeidet med lengre strategiske prosesser, hvor fokuset har lagt seg på hyppigere og iterative produktutviklingsløp. Dette har resultert i en økt og mer kontinuerlig kundeorientering under selve utviklingsprosessen.

Videre, har Forte_ Digital vært delaktig i arbeidet rundt design og videreutvikling av tjenester for daglivarekjedene i Norgesgruppen og lojalitetsprogrammet Trumf. En metodisk tilnærming til friksjonsfri handel har gitt viktig og praktisk innsikt som brukes til å bygge nye relevante og verdiøkende digitale tjenester for NorgesGruppens kunder.

Suksessfaktorer

Hypotesedrevet og kundeorientert utvikling: Alle nye initiativer har vært gjennom en hypotesedrevet fase. Her har Forte_ Digital sammen med NorgesGruppen kartlagt de viktigste teoriene, antagelsene og risiko. Deretter, har man testet ulike kvalitative og kvantitative metoder for å sikre behov, forventning og interesse, og det generelle forretningsmessige potensiale.

Agil arbeidsmetodikk og tverrfaglige team: Forte_ Digital har tidligere opplevd nytteverdien av å jobbe i tverrfaglige team og med en bestemt arbeidsform, basert på prosjektet som helhet. På grunn av målene og kompleksiteten rundt arbeidet har dette vært naturlig fra starten av, og i dag er det designere, utviklere og leveranseledere fra Forte_ Digital som jobber hos NorgesGruppen.

Innovativ og digital plattform med fleksibel arkitektur: Praktisk og funksjonell arkitekturdesign er viktig for å designe en effektiv struktur. Forte_ Digital og NorgesGruppen så fordelene med dette, siden det letter arbeidet rundt å bygge mer personaliserte og relevante digitale tjenester. De ulike teamene jobber tett for å videreutvikle arkitekturen og andre felleskomponenter for å fremme nye synergier.

Ønsker du å høre hvordan Forte_ Digital kan hjelpe din bedrift å lykkes digitalt? Ta kontakt i dag