Mahoom - boligdrømmen

Dagens boligpresentasjoner på nett eksisterer kun ved kjøp og salg, og de dreier seg om presentasjon av eide boliger eller utleieboliger.

Det er stor interesse for boliger i Norge, og nordmenn investerer mye tid og penger i hjemmene sine. Vi bor i en kald del av verden, og det er naturlig at vi vender blikket til hjemmene våre når det er mørkt og kaldt ute.

Oppdraget
Forte_ har bidratt med implementering av en første versjon av konseptet designet av Netlife Design og videreutvikling og rådgivning i implementering av ny profil og ny funksjonalitet.

Vår leveranse
I første fase var målet å teste og validere om det er behov for et sosialt medie som fokuserer på boligen din. Det var gode tilbakemeldinger og applikasjonen ble videreutviklet med ny profil, sterkere fokus på det sosiale aspektet og en hel del ny funksjonalitet etterspurt av brukerne etter endt testperiode.

Forte_ har vært rådgivende på valg av teknologi og implementeringspartner på valg av teknologi og jobbet tett med gründer Frode Bjørnevik. Vi har også bidratt på detaljering og forbedringer av design.

Mahoom er utviklet som en SPA (Single Page Application) og det er benyttet React stack: React, Redux Css Modules og en in-house utviklingsverktøy kallt Querier(https://github.com/dprokop/querier) for å håndtere data. Backend teknologi er .NET Core application med integrasjoner til Azure Search, Cloudinary og Facebook Login.

Tilnærming/metodikk
Vi har jobbet smidig fra en godt definert backlog. Teamet har levert fra Krakow kontoret og statusmøter og daglig dialog har foregått i egen slack kanal.