Høyskolen Kristiania

Veien fra høyskole til universitet

Høyskolen Kristiania er en utdanningsinstitusjon som tilbyr høyere utdanning innen et variert spekter av fag og studier, både på skolebenken og over nett. Med over 100 års historie har Kristiania vært en viktig brikke når det kommer til høyere utdanning i Norge, og som i disse dager jobber mot å bli et universitet. Høyskolen jobber kontinuerlig med å ha en tett kobling til det norske næringslivet, slik at dagens studenter får praktisk og relevant kunnskap for arbeidslivet.

Kristiania 1

Oppgaven

Høyskolen Kristiania har vokst raskt og består i dag av flere tidligere utdanningsinstitusjoner som har blitt fusjonert inn. Dette betyr at de hadde flere ulike IT-systemer som ikke snakket godt nok sammen, og informasjon om studenter og ansatte ligger lagret i ulike systemer. Videre, hadde ikke eksisterende nettsider blitt videreutviklet like raskt som veksten til høyskolen, noe som resulterte i en løsning med større potensiale enn det som var tilgjengelig.

Oppgaven fra Høyskolen Kristiania:

  • Bygge en effektiv tjenesteplattform som sikret enklere vedlikehold og flere funksjonaliteter, samt muligheten til å oppdatere og endre diverse interne integrasjoner med ulike IT-systemer.
  • Lage nye og funksjonelle nettsider som er oversiktlige, enkle å administrere og vedlikeholde, og er fleksible iht. nytt innhold, integrasjoner o.l.

Teknologier og leveranse

  • Forte_ Digital har brukt følgende teknologier: Episerver, Azure og .NET.
  • Nettside: www.kristiania.no

Kristiania 2

Resultater

Forte_ Digital har levert en ny tjenesteplattform og nye nettsider basert på Episerver. Strukturen har gått fra kjernesystemer i ulike siloer med hvert sitt API, til et nytt tjenestelag i Azure hvor alle APIene er samlet på ett sted. Data fra de ulike IT-systemene samles i dette tjenestelaget, og danner grunnlaget for tjenestene i selve tjenesteplattformen som kan brukes på nettsider og mobile apper for nye studenter, ansatte og eksisterende studenter. Her har man gått fra WordPress til Episerver som Content Management System (CMS), noe som byr på mer fleksibilitet og økt brukervennlighet.

Videre, har det vært et behov å bygge et nytt designsystem for å sikre konsistent og effektiv innholdsproduksjon og merkevarebygging. Dette har vært viktig grunnet ønske om å drive økt aktivitet og bevisstgjøring rundt høyskolen.

Kristiania 3

Suksessfaktorer

Tverrfaglig og dyktig team: Da Forte_ Digital ble valgt som leverandør av ny tjenesteplattform og nye nettsider i Episerver, ble det sammensatte et team fra ulike fokusområder. Her har konsulentene jobbet på en robust og komplementær måte på tvers av rådgivning, design og utvikling. Dette har vært helt avgjørende for den betydelige fremgangen og progresjonen til leveransen.

Ønske om mer innovasjon og digitalisering: Fra starten av har det vært et klart ønske om å bli mer innovative og digitale på tvers av hele organisasjonen. Høyskolen Kristiania har nå en digital plattform som både støtter dagens situasjon, og som er skalerbar for videre vekst på veien mot å bli et universitet.

Har du lyst til å lese andre leveranser som Forte_ Digital har levert til store og anerkjente virksomheter? Se leveransene her