Det er Riktig!

Oppgaven

Gyldendal har over lengre tid jobbet målrettet mot å bli enda bedre på digital kunnskapsformidling. Samtidig har det vært et behov for å ha en mer kundesentrisk tilnærming i utviklingen av lærebøker med sluttbrukeren i fokus. Det digitale skiftet har også skapt en helt ny etterspørsel etter gode digitale hjelpemidler og læringsverktøy fra deres største kundegruppe - studentene. I samarbeid med Forte_ Digital ønsket Gyldendal Akademisk å utforske nye muligheter digitalt for å tilby brukerne andre måter å lære på.

Teknologi og leveranse

Som digital partner og leverandør har Forte_ Digital hatt totalansvaret for leveranse innen teknologi, strategi og design for det helt nye digitale læringsverktøyet Riktig. Forte_ Digital har levert en fremtidsrettet, sikker og skalerbar digital tjenesteplattform som er basert Microsoft Azure Cloud.

Det digitale læringsverktøyet Riktig er utviklet og bygget på sluttbrukernes premisser ved hjelp av omfattende innsiktsarbeid, workshops og analyser. For å sikre at studentene ville få et verktøy som skulle tilby fagkunnskap på en strukturert og motiverende måte, har Forte_ Digital levert interaksjonsdesign, brukeropplevelse og grafisk design, inkludert illustrasjoner og animasjoner.

Resultater

Med det nye lærings- og undervisningsverktøyet Riktig har Gyldenal Akademisk fått en heldigital kunnskapsplattform rustet for fremtiden. Her kan lærerstudenter nå få matematikkundervisning på en på en lettfattelig måte, ved hjelp av et design som gjør det enkelt å bruke og motiverende å være i. Verktøyet er også bygget for at brukerne kan måle egen fremdrift i undervisningen.

Læringsverktøyet har også blitt godt mottatt av studentene selv. Riktig satte ny brukerrekord av et produkt blant studenter for Gyldendal Akademisk. Minst 75 prosent av målgruppen har brukt tjenesten aktivt frem mot eksamen, gjennomsnittlig brukstid i løsningen har økt betraktelig siden lansering og over 80 prosent sier de vil anbefale produktet til en medstudent.

Svar Gyldendal studenter

Samtidig har verktøyet bidratt til å studentene kan få bedre oversikt over pensum, måle progresjon og få bedre oversikt over læringskravene frem mot eksamen. Mulighetene for videoundervisning, god pedagogisk kommunikasjon og nettsidens design og brukervennlighet, slo særlig godt an hos målgruppen.