'Innovasjon og effektivisering' med Flokk

Ny e-handelsløsning for å fremme bærekraft, kvalitet og design

Flokk er et norsk konsern som er en ledende produsent av kvalitetsmøbler til arbeidsplasser. De er markedsledende i Europe og stolte eiere av kjente merkevarer som blant annet HÅG, RH, Giroflex og Profim. I dag jobber rundt 2300 medarbeidere på tvers av 15 salgskontorer i fellesskap med å realisere visjonen til selskapet: Inspire great work.

Flokk 1

Oppgaven

Flokk jobber tverrfaglig og med en dyp forståelse av menneskets behov når de utvikler produktene sine. Alle produkter er designet ved å ha minimal påvirkning på miljøet, og samtidig god kvalitet med lang levetid.

Flokk har over flere år hatt et stort fokus på smidige og raske prosesser innen produksjon, logistikk og design, noe som har effektivisert resultatene til selskapet. Videre, blir diverse prosesser mer og mer digitalisert. Dermed har fokuset den siste tiden vært rettet mot en økt digital fremtid, hvor møbelbransjen vil møte store utfordringer og endringer. Flokk har vært tydelige på viktigheten rundt det å være godt rustet på tvers av konsernet med god fleksibilitet ved behov.

Ønskede løsninger fra Flokk:

  • Muligheten til å utnytte data fra ulike forretningssystemer på en effektiv og robust måte.
  • Utnytte digitale tjenester til å effektivisere, bidra med økt kvalitet og tilby nye og innovative løsninger både internt og eksternt.

Teknologier og leveranse

Flokk 2

Resultater

Gjennom flere iterasjoner og forbedringer, har flere gode løsninger tatt form. Først, har det blitt laget en konfigurator der man enkelt kan designe en stol helt etter egne preferanser. Dette inkluderer modell, tekstil, tilbehør og andre justeringsmuligheter – alt for å forenkle opplevelsen blant forhandlere, designere, arkitekter og sluttbrukerne. Den fungerer som en plattform for både bedrifts- og privatkunder. Med millioner av ulike konfigurasjoner har dette hjulpet Flokk med å ha økt operative og effektive tjenester, noe som er helt essensielt for selskapet.

Videre, når et produkt er ferdiglaget blir en konfigurasjonskode generert. Dette er en kode som er unik og viser de spesifikke valgene til kunden. Gjennom prosessen Forte_ Digital utformet, ble fordelene synliggjort ved å knytte konfiguratoren direkte opp mot Flokks ERP-system for å effektivisere kommunikasjonen mellom Flokk og kunde. Dette har forbedret hele ordrehåndteringen for konsernet.

Flokk 3

Suksessfaktorer

Designorientert prosess: Design er en av Flokks fire hjørnesteiner noe som har vært viktig at løsningene gjenspeiler. Her har store deler av fokuset ligget på forenkling og attraktivitet, slik at produktene skal være presentable og appellerende til kundene. Dette fokuset har vært en rød tråd i arbeidet av konfiguratoren, siden det reflekterer en viktig del av selskapet.

Effektivisere bindeleddet: For et selskap som Flokk med utallige merkevarer og produkter i ulike internasjonale markeder, har bindeleddet mellom de ulike delene i verdikjeden vært svært sentrale. Konfiguratoren har gitt et kvantesprang, noe som har tiltrukket nye brukergrupper og engasjert eksisterende forhandlere. Dette har bidratt med å tiltrekke brukere fra ulike sektorer som arkitekter, designere og forhandlere, og samtidig vært et viktig verktøy i salgsprosessen.

Interessert å lese om hvordan Forte_ Digital kan hjelpe din bedrift å lykkes digitalt? Se her