Slik blir vår nye arbeidshverdag i Forte Home

Forte Digital kontorer
Forte Digital er og har alltid vært et selskap der våre ansatte er vår viktigste ressurs. Det er en arbeidsplass der vi hver eneste dag jobber målrettet med å skape en unik kultur samtidig som vi bygger et fagmiljø våre ansatte trives i. Når vi nå flytter inn i våre nye kontorlokaler i Wergelandsveien, er det med utgangspunkt i disse verdiene. Med Forte Home skal vi legge til rette for fleksibilitet, kompetanseutvikling og psykologisk trygghet.

Et bygg med sjel og historie

Wergelandsveien 25 oppfyller alle krav til en moderne arbeidsplass. Det et bygg som har et unikt særpreg med mye sjel og historie. Våre viktigste mål med Forte Home er å skape et kontor folk ønsker å komme til, kan bygge kompetanse og utvikle seg faglig. Som fremkommer av bildene har vi også tilrettelagt for trening i arbeidstiden, stilleområder der man kan jobbe konsentrert og sosiale soner der man kan jobbe kreativt i team. Kombinasjonen av disse tilbudene tror vi vil skape en unik kultur og en arbeidsplass våre folk vil trives på.

Vi skal tilrettelegge for fleksibilitet

“Arbeidshverdagen er permanent endret etter korona. Plutselig fant vi ut at teknologien muliggjorde langt mer fleksible løsninger enn vi var vant med. Nå må vi se framover og sørge for at vi ikke låser oss fast i gårsdagens firkantet ordninger.” sa Sveinung Rotevatn i en uttalelse denne uken i forbindelse med Venstres landsstyremøte. Rotevatn belyser en omstilling mange selskaper og arbeidsplasser nå står overfor. Forte Digital er intet unntak.

Jeg tror det er bred enighet blant arbeidsgivere om å at pandemien radikalt har endret arbeidshverdagen og at vi må tilpasse oss nye krav fra de ansatte. Med vårt nye kontorkonsept ønsker vi å legge til rette for mer fleksibilitet med tanke på hjemmekontor. Samtidig ønsker vi å bygge kultur og tilhørighet ved å tilby de ansatte et fysisk arbeidslokale som er “mer” enn et tradisjonelt kontor. Dette er balanse vi nå har lagt til rette for.

Kompetanse, autonomi, åpenhet, raushet og samarbeid

Forte Digital er et kompetansehus. Det innebærer at våre ansatte til enhver tid skal få mulighet til å utvikle seg, lære nye ting og bygge opp kompetanse på fagområder som interesserer dem. Kontorkonseptet er utviklet med utgangspunkt i akkurat dette. Samtidig skal vi skape en trygg arbeidsplass som også føles som et hjem - en varm og lun arbeidsplass som de ansatte skal glede seg til å komme til, både for arbeid og sosialt utenfor.

At vi tilbyr et kontorlokale de ansatte også kan bruke etter kl.1600 er vårt grep for å legge til rette for fleksibilitet. Hvordan vi har lagt opp til at kontoret skal brukes gjenspeiler våre verdier: Kompetanse, autonomi, åpenhet, raushet og samarbeid. Disse verdiene skal vi etterleve og dyrke frem i Forte Home.

Psykologisk trygghet i fremtidens arbeidsliv

Forte Home er vår måte å tilrettelegge for fremtidens arbeidsliv og hvordan vi ønsker å jobbe i team, både internt så vel som i kundeprosjekter. I denne prosessen må man ivareta psykologisk trygghet – et begrep som har blitt stadig mer utbredt i organisasjonspsykologi. I sin bok «The Fearless Organization» skriver Amy C. Edmonson om det hun kaller psykologisk trygghet på jobben.

Psykologisk trygghet handler i korte trekk om trygghet på jobben der arbeidsmiljøet er trygt for mellommenneskelig risikotaking. Opplevelsen av å føle seg i stand til å si fra med relevante ideer, spørsmål eller bekymringer, at kolleger stoler på og respekterer hverandre og føler seg i stand til – til og med forpliktet – til å være ærlige.

Forte Home skal være et sted som har fokus på psykologisk trygghet. Det skal være et sted som legger til rette for at ansatte tar med seg alle sine sterkeste sider på jobb, og som engasjerer hele den ansatte. Når den psykologiske sikkerheten er høy, tar folk mer eierskap og frigjør mer skjønnsmessig innsats, noe som resulterer i læring og problemløsning med høyere hastighet.

Nå gleder jeg meg til å tilbringe tid med kollegaer, kunder og venner i Wergelandsveien 25!