Forte Digital styrker seg innen merkevare og design - møt vår nye Head of Digital Design

Heidi Wilhelmsen Forte Digital
Heidi Wilhelmsen trer inn i rollen som ny Designdirektør - Head of Digital Design. Nå skal hun jobbe målrettet med å posisjonere Forte Digital innen strategisk merkevarebygging og jobbe enda tettere på kundene med design og merkevare.

Hva er din bakgrunn, erfaring og kjernekompetanse?

– Jeg er udannet Art Director i bunn, og er lidenskapelig opptatt av design og merkevarer. Med 17 års byråerfaring fra Bleed, ANTI og Scandinavian Design Group har jeg jobbet med et stort antall både norske og internasjonale kunder. Jeg har gjennom mange år som grafisk designer også jobbet mye med merkevarer fra et strategisk perspektiv. Jeg brenner for godt designhåndverk, og det konseptuelle og kommersielle aspektet ved design. Min kjernekompetanse ligger i spennet mellom strategi, konsept og design.

Hvorfor valgte du å starte i Forte Digital?

– Jeg har de siste årene hatt en økt interesse for digitalisering i et større perspektiv og ikke minst hvordan merkevarer bygges digitalt. Den digitale arenaen og i voksende grad også det teknologiske mulighetsrommet som befinner seg i det fysiske rom, har blitt essensielle faktorer når det kommer til å både bygge og skape merkevarer.

Slik jeg ser det er vi langt forbi dagene hvor det digitale og analoge var separate entiteter som en merkevareidentitet bare skulle implementeres på. 

Jeg gikk og kjente på et savn etter å kunne jobbe enda tettere med merkevarer og design opp mot teknologi. Jeg har alltid identifisert meg med byråverden, men så fikk jeg høre om Forte. De hadde startet for få år siden så de var (og er) fortsatt “in the making”, men de hadde mye seniorkompetanse, modige og ambisiøse tanker og et ønske om å være et annerledes design- og teknologiselskap. De snakket rett til hjertet mitt. Når de uoppfordret sa at de ønsket å styrke seg innen merkevarebygging og design, så fikk jeg en a-ha-opplevelse og bare visste at jeg måtte få jobbe med disse folkene.

Alternative text
Når de uoppfordret sa at de ønsket å styrke seg innen merkevarebygging og design, så fikk jeg en a-ha-opplevelse og bare visste at jeg måtte få jobbe med disse folkene!
Alternative text

Hva er dine ambisjoner i stillingen som Head of Digital Design fremover?

– Min ambisjon er å styrke Forte Digital innen strategisk merkevarebygging og at vi skal få jobbe enda mer strategisk med design og merkevare hos våre kunder. Jeg har også ambisjoner om å tiltrekke oss enda flere spennende designprofiler som tror på det samme som oss. Da må vi fortsette å bygge et sterkt designmiljø som brenner like mye for både brand, bruker- og designhåndverk på en og samme tid.

Dette er definitivt den riktige måten å jobbe med teknologi på — å være tett på designprosess, og jeg er overbevist om at dette også er den nye standarden å jobbe med merkevarer på, der design og teknologi jobber side ved side. 

Mitt hovedbudskap er å behandle merkevaren og designet med like stor kjærlighet som man gjerne vier brukerne

Hva er ditt budskap til organisasjoner som ønsker å lykkes digitalt?

– Mitt hovedbudskap er å behandle merkevaren og designet med like stor kjærlighet som man gjerne vier brukerne, og å gjøre det i de samme prosessene. Det er virkelig to sider av samme sak.

Man må huske på at ingen bare lykkes digitalt, man begynner aldri der. Det å lykkes digitalt er et resultat mer enn et mål. En fantastisk digital løsning blir kun fantastisk når den styrker merkevaren og samtidig skaper gode og relevante brukeropplevelser.

Når alt kommer til alt så handler det om symbiosen mellom forretningsstrategien og merkevaren i den ene enden, og mottakeren eller brukeren i den andre enden. Man må tørre å utfordre gamle måter å jobbe på og tilrettelegge for nye. Da er det enklere å lykkes med å skape noe fantastisk og genuint. 

Alternative text

Man må sørge for å være skodd for å kunne snu seg raskt rundt, når det trengs.

Man må sørge for å være skodd for å kunne snu seg raskt rundt, når det trengs. Både merkevare, design og teknologiske løsninger må, om enn i litt ulik grad, ha fleksible og skalerbare kvaliteter som kan utvikles over tid. Man må vite hvilke elementer og verdier som skal stå fast uansett hva, og hvilke som er foranderlige.

Tillit til andre i teamet er også viktig, og å ha et bevisst forhold til metoder og verktøy. Man må si høyt i fra hvis man mister overblikket. Mister man det store bildet, kan man heller ikke bidra godt inn.

Kontakt oss