Vi må vrake Git-begrep: - Kan skape frykt

Jeg har lenge vært skeptisk til begrepet "skyld" (blame) i Git, og føler at begrepet har gått ut på dato.

Jeg antar at begrepet ble innført med en noe IT-nerdete ironisk hensikt, men i dagens team-miljø med tillit, samarbeid og vekt på lære av feil, så fungerer det ikke så bra.

Hvis det å tørre å feile skal være en egen verdi i prosjektet, så blir begrepet "skyld" ikke særlig produktivt. Er det noe vi ikke ønsker i et team, så er det å fordele skyld og peke på hverandre.

Hvis det etablerer seg en redsel for å gjøre feil og å få skylda, så vil det fort legge en dempe på innovasjon og produktivitet siden man da kan bli opptatt av å ikke gjøre noe galt enn å gjøre noe.

Jeg har derfor skrevet et åpent brev til Microsoft om de kan endre begrepet Blame til noe mer positivt:

Kjære Microsoft

Jeg skriver for å foreslå at begrepet "blame" (skyld) i GitHub endres til "trace" (sporing), eller noe lignende, for å fjerne den negative konnotasjonen den har, og i stedet fokusere på noe som indikerer forbedring og læring.

"Skyld"-funksjonen i Git er et verdifullt verktøy for å forstå "commit"-historikken til en fil, og se hvem som har gjort spesifikke endringer.

Imidlertid kan begrepet "skyld" ha en negativ konnotasjon, og er kanskje ikke det beste valget når det refereres til feil i et teammiljø der fokuset er på læring og forbedring.

Et alternativt begrep, "trace", antyder muligheten til å spore endringer og forstå historien til en fil eller kodebase. Dette begrepet vil være mer passende for arbeidet i et team der vi ønsker å jobbe sammen, forbedre oss og lære av tidligere feil for hurtigere å oppnå våre mål.

Det vil være med på å fremme et miljø med åpen kommunikasjon, læring og gjensidig respekt, og hjelpe teamet vårt til å jobbe mer effektivt og målrettet, og å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring.

Jeg vil gjerne diskutere dette forslaget med dere videre, og jeg vil sette pris på en vurdering av forespørselen min.

Takk for oppmerksomheten til denne saken.

Vennlig hilsen,
Kai Friis
arkitekt for tekniske løsninger, Forte Digital

Originalt på trykk i Kode24 10.03.23