Digitale tjenesteplattformer og økosystemer, DevOps og budsjetteringsmodeller

Digital tjenesteplattform NorgesGruppen
Digitale tjenesteplattformer har endret mange bransjer og man snakker nå om digitale økosystem og partner-økosystem. Det jobbes mot å tilby og ta eierskap til flersidige markedsplasser, også kalt 'multisided platforms’. Slike modeller kobler flere kundegrupper samtidig som de gir tilgang til data for bruk av tjenester man tilbyr.

Lær av de beste

Eksempler på dette er Facebook marketplace og Airbnb. Et annet eksempel er Amazon som nå retter sitt blikk mot Norden. Sammenligningen med Amazon, Über eller Airbnb er ganske søkt for mange, men tankesettet og prinsippene for utvikling av digitale plattformer mener jeg bør gjelde for alle som ser på egne digitale assets som forretningskritiske.

For å ta del i datautveksling og tjenesteutvikling må man sikre at man har en fleksibel og tilpasningsdyktig arkitektur som er tilgjengelig og håndterer kravene til skalerbarhet, sikkerhet og ‘responstid ved feil’ (resilience).

DevOps i digital produktutvikling

Erfaringen med å jobbe langsiktig med digital produktutvikling, støttet av agile prosesser og DevOps metoder og prinsipper gjør at jeg er overbevist om at det er riktig måte å jobbe på. Om man skal bygge en digital plattform eller et digital økosystem som skal gi inntekter tror jeg sterkt på at marginene hentes i hvordan man jobber med de digitale løsningene.

SOA - Tjenesteorientert arkitektur eller Service-Oriented Architecture - er et gammelt begrep, men der man tidligere fokuserte på å endre hele bedriftens forretningsprosesser er fokuset nå effektivitet. Dette er støttet av mindre team, agile prosesser, DevOps og forsøk på å røske opp i gamle silostrukturer. Dette har jeg hørt nevnt som moderne SOA, men jeg har også hørt Moderne Microservice arkitektur (MSA). Sånn sett kan man kanskje se på MSA som en videreutvikling av SOA og altså en moderne arkitekturtilnærming til skyløsninger.

Alternative text

Datakraft for eksperimentering

Tilbake til digitale plattformer og økosystem er det en stor endring fra 10 år tilbake - at selskaper som Microsoft, Google og Amazon satser alt på nettopp skyløsninger. Man kan benytte seg av de mange ferdige komponentene som finnes, og slipper å utvikle og forvalte alt selv.

I tillegg har man nå en datakraft som gjør eksperimentering og innovasjon betydelig raskere, enklere å sette opp og lettere å utføre enn tidligere. Det er også betydelig bedre støtte for å automatisere testing og utrulling av løsninger. Dette frigjør kapasitet fra intern organisasjon. Tiden for å kjøpe hardware før man fikk gjort noe er definitivt over.

Alternative text

Forretning, marked og IT må jobbe sammen

Fra et organisatorisk perspektiv er erfaringen at forretning, marked og it nå må jobbe sammen på en annen måte enn tidligere. I en bimodal modell (Gartner 2014) sier man at det er ok å ha to separate, men sammenhengende arbeidsformer. Den ene er fokusert på forutsigbarhet (interne systemer, systems of record) og den andre på innovasjon og kontinuerlig forbedring (systems of engagement). Eierskap for en digital tjenesteplattform faller naturlig inn hos forretning eller marked i en slik modell.

Som en følge av nye måter å samarbeide på utfordres også prosessene for tildeling av budsjetter. I organisasjoner som tar dette på alvor ser man ofte at budsjetter flyttes fra definerte prosjektleveranser til et kontinuerlig utviklingsbudsjett som styres av et overordnet digitalt roadmap som lar seg påvirke av ny innsikt samt krav fra kundene og markedet.

Boken med den enkle tittelen: ”Agile IT organization design: For digital transformation and continuous delivery” oppsummerer det godt synes jeg:

Building a market oriented service platform to support the need for innovation and delivery speed on services required in todays market. A Service Platform supported by DevOps and continuous delivery principles to deliver reliable, secure services to the users every single day. Using the technology and the process to drive the organizational changes needed.

Les mer

Se flere aktuelle saker