Bli bedre kjent med vår nye designdirektør

Christian Holthe
Christian Holthe er ansatt som ny designdirektør i Forte Digital. For Christian er det særlig ett spørsmål som ikke kan stilles nok ganger om man virkelig skal lykkes digitalt.

Hva er din bakgrunn, erfaring og kjernekompetanse?

Jeg har bakgrunn som UX-designer, digital forretningsutvikler og Chief Design Officer, både som konsulent, men også som inhouse-designer. Jeg har også jobbet som produktutvikler i en rekke spennende prosjekter, blant annet i utformingen av samfunnskritiske tjenester for offentlig sektor samt e-handelsløsninger for private aktører som ønsker å ta en sterkere posisjon i markedet.

Nå gleder jeg meg til å ta fatt på rollen som ny Design Director og arbeidet med å bygge et solid fagmiljø innen UX og tjenestedesign.  

Hvorfor valgte du å starte i Forte?

Profesjonaliteten, den faglige kulturen, ambisjonene og folkene i selskapet var avgjørende. Jeg blir spesielt imponert og trigget av det tverrfaglige fokuset og mindset’et for hvordan man ønsker å jobbe med kundene. Jeg opplever at Forte Digital er fremoverlent og har metodiske og riktige tilnærminger som matcher mitt mindset. Særlig rundt hvordan produktutvikling og realisering av relevante digitale tjenester og produkter skal og bør gjennomføres.

altText

Hva er dine ambisjoner i stillingen fremover?

Først og fremst ønsker jeg å bygge et sterkt fagmiljø med dyktige designere som brenner for UX, strategisk design og produkt- og tjenesteutvikling. Jeg ønsker at vi skal være med på å sette agendaen for hvordan vi skal styrke digitalkompetansen i Norge, særlig innenfor designdisiplinen.

I tillegg ønsker jeg å styrke kundenes kompetanse innenfor produktutvikling både når det gjelder metodikk, tilnærming, fokus og gjennomføring. Sist, men ikke minst ønsker jeg å bygge videre på den knallsterke faglige og medmenneskelige kulturen som allerede finnes i Forte.

Hva er ditt budskap til organisasjoner som ønsker å lykkes digitalt?

Jeg tror en av hovednøklene til å lykkes digitalt er å tørre å eksperimentere, utforske og teste nye ting. Det kan for eksempel bety at man utforsker nye forretningsmodeller utenfor etablert strategi. Samtidig er det et stort behov for å bruke data på en smartere måte, særlig med tanke på analyse av bruksmønstre for egne tjenester. 

Hva betyr det i praksis?

Det betyr at sluttbrukeren alltid bør være en av de viktigste fokusområdene i strategien. Det handler om å bygge digitale produkter og tjenester som ikke er basert på antagelser og "tro", men basert på innsikt i brukernes faktiske behov, utfordringer og preferanser.

Spørsmålet “Hvilket problem er det vi faktisk løser for sluttbrukeren?” kan ikke stilles nok ganger. Med konkrete og forståelige mål, innsikt i målgruppens behov og problemer og en tverrfaglig team-sammensetning er man på god vei til å skape digitale produkter og tjenester som sluttbrukeren faktisk vil ha. 

Som min kollega Hans pleier å si: "Fokuser på ønsket utfall, ikke features." Altså at man gjennom kontinuerlig kundeinvolvering bygger, tester og eksperimenterer seg frem til et produkt som faktisk leverer på både sluttbrukers behov og forretningsmål.

Christian Holthe