John Kårikstad Mar 14, 2018

Vi har også vært heldige med kunder, og vil benytte denne anledningen til å takke alle som har vist oss tillit. Vi har flere kunder vi kommer til å jobbe sammen med i mange år fremover. For oss er det viktig å bygge langsiktige partnerskap, og levere verdi over tid sammen med kundene. E-handel ser ut til å bli det største området for oss fremover, kombinert med kundedata og AI/maskinlæring for å bygge mest mulig relevans inn i de løsningene vi leverer.

Det ligger mange planer for neste år. Vi startet som et rent teknologimiljø. Det kommer til å endre seg i 2018. Vi skal fortsatt ha vårt hovedben innenfor teknologi, men kommer også til å bygge opp flere nye miljøer under Forte_ navnet for å kunne levere en større bredde av tjenester.

Forte_ Technology blir vårt teknologimiljø i Norge. Dette selskapet vil bestå av eksperter på ulike teknologier. De ansatte vil jobbe tett med kundene her i Norge, som en del av kundens eget leveranseteam, eller som en del av et flerfaglig leveranseteam satt sammen fra flere av fagmiljøene gjennom Forte_ Digital.

Forte_ Lifecycle blir vårt miljø for support og vedlikehold, samt andre relevante tjenester for digitale løsninger som er i drift. Vi ønsker å rendyrke gode prosesser og tjenester for kunder som ikke har et fast team av konsulenter på hele tiden, men som likevel har behov for tjenester og bistand.

I tillegg vil det også komme flere nye miljøer i løpet av 2018. Vi jobber fortsatt med planer og ansettelser av nøkkelpersoner og vil komme med mer informasjon om disse etter hvert.

Forte_ Digital vil fortsatt være vårt hovedselskap, og levere flerfaglige leveranseteam som i dag, med konsulenter fra de ulike fagmiljøene under Forte_ og fra samarbeidspartnere.

Vi kommer også til å etablere Forte_ utenfor Norge og Polen. Det har dukket opp flere muligheter vi skal vurdere videre i 2018 før vi bestemmer oss for hvor.

Nå avslutter vi et godt første halvår, og ser frem til å jobbe sammen med eksisterende og nye kunder i et nytt år. Vi takker alle som har hjulpet oss i gang, og gleder oss til fortsettelsen.

Vi ønsker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Forte_ et godt nytt år!