John Kårikstad Apr 22, 2020

Forte_ Digital har posisjonert seg som en strategisk samarbeidspartner på utvikling av digitale tjenester, og vi jobber i dag med kunder som Farmasiet, Høyskolen Kristiania, NAF, OBOS, Norgesgruppen, Nationaltheatret, Flokk og Hovedorganisasjonen Virke. Med god fart og høy aktivitet fra 2019, har vi fortsatt veksten også i første kvartal av 2020.

Farmasiet valgte Forte_ Digital

På slutten av fjoråret valgte Farmasiet Forte_ Digital som sin nye strategiske digitalpartner. At Farmasiet valgte Forte_ Digital, i konkurranse med alle de store leverandørene av e-handelsløsninger i Norge, bekrefter at vårt fokus på smartere utnyttelse av data for bedre relevans i kjøpsprosessen, treffer godt hos de mest ambisiøse kundene. Sammen med Farmasiet utvikler vi nå neste generasjons e-handelsplattform, som en del av en større satsing vi i Forte_ Digital nå gjør på e-handel. Den nye e-handelsplattformen skal sørge for at Farmasiet kan tilby sine kunder bedre, mer personalisert og relevant innhold.

Siden oppstarten av Forte_ Digital, for to og et halvt år siden, har vi hatt en formidabel vekst. Vi har blitt 100 ansatte, som på tvers av teknologi, design og rådgivning, hjelper en rekke store og ambisiøse virksomheter med å løse komplekse utfordringer. Strategien for 2020 er å ha fokus på å bygge en solid organisasjon, og gode interne prosesser selskapet kan vokse videre på fremover. Veksten blir derfor lavere i år, og rekrutteringen vil være rettet mot konkrete behov internt, eller til prosjektene vi allerede jobber i. Vi har ansatt Monica Beate Tvedt som leder av teknologimiljøet vårt i Oslo. Mathis André Fenne er ansatt som rådgiver og ansvarlig for offentlig sektor, og Tobias Grimstad som ansvarlig for PR og kommunikasjon. I tillegg styrker vi oss innen HR og rekruttering både i Oslo og Krakow. I løpet av 2020 skal vi bli flere kloke hoder i Forte_ Digital, og skal ansette flere seniorer innen .NET, UX og strategisk rådgivning for å dekke nye behov hos eksisterende kunder.

Les også: 4 nye seniordesignere til Forte Digital

I slutten av januar hadde vi kick-off på Geilo. Det ble trolig siste gangen vi kunne samle alle i Forte_ på en god stund, i hvert fall fysisk.

Embedded content: https://youtu.be/yTsjgLumNf4

Enorm vekst

Koronakrisen har ført til at store deler av samfunnet ble stengt ned, med enorme konsekvenser som følge av dette. Vi kjenner oss heldige som jobber med digitalisering, og har sett en enorm vekst (nærmest en eksplosjon) i bruken av digitale tjenester de siste ukene. Vi har trolig hoppet flere år frem i tid når det gjelder digitalisering, folk har blitt tvunget over fra fysiske til digitale kanaler, og behovet for nye digitale løsninger har aldri vært større enn nå. Da er det viktig å ikke ta foten av gasspedalen. Det er tvert imot de som satser enda mer digitalt nå som vil bli vinnerne på sikt. Vi råder våre kunder til å fortsette med satsingen på digitalisering. For å imøtekomme dette behovet har vi økt leveransetakten i flere eksisterende kundeengasjementer. Vi har også vunnet flere nye kunder de siste ukene, og er nå i ferd med å starte opp flere nye team hos oss.

Vi har en stor fordel med å ha jobbet remote siden oppstarten for 2,5 år siden, med halvparten av våre ansatte i Krakow. Nå sitter alle på hjemmekontor både i Oslo og Krakow, og vi møtes oftere nå enn tidligere, med både digital morgenkaffe, ukentlige familieråd, fast fredagsquiz og fagaktiviteter flere ganger i uken. Sammen med kundene har vi raskt tilpasset oss en ny digital hverdag, med blant annet digitale workshops, daglige standups og prosjektmøter ved hjelp av nye verktøy.

Fremtiden er digital

For oss har det alltid vært viktig å se fremover, nettopp fordi fremtiden er digital. Særlig innen netthandel vil vi se en enorm utvikling i årene som kommer. Det vil komme nye og innovative aktører i de fleste bransjer, og etablerte aktører vil jobbe hardt for å beholde sine posisjoner i markedet. Det er denne utviklingen vi nå rigger selskapet vårt for, vi ser flere nye muligheter, og jobber hardt for å selv være innovative både som selskap og leverandør. Vi skal lansere egne produkter, nye forretningsområder, og styrke oss på de områdene vi allerede leverer på i dag.

Nå går vi inn i et nytt kvartal. Kriser øker alltid innovasjonstakten, og vi står godt posisjonert som selskap til å utvikle mange nye og spennende digitale tjenester fremover!